5 เทรนด์การตลาดน่าจับตาในปี 2019

จับโอกาสให้อยู่หมัด ด้วย 5 เทรนด์การตลาดน่าจับตาในปี 2019 โลกของธุรกิจและการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้การซื้อขายสามารถเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราจะทำยังไงให้ตามทันการเปลี่ยนแปลง ทำยังไงให้ตามทันผู้บริโภคเพื่อยังคงเป็นแนวหน้าในวงการธุรกิจ

อบรมครูในพื้นที่อีอีซี!! ใช้เทคนิคใหม่ สอนเด็กม.ปลายและอาชีวะก้าวสู่อาชีพตามเทรนด์ตลาด

OKMD หรือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี จัดหลักสูตรอบรมครูสายสามัญและสายอาชีวศึกษาใน จ.ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 300 คน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 เพิ่มความรู้และทักษะใหม่ในการสอนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality : AR) ตามหลักการพัฒนาสมอง ผลวิจัยพบประสิทธิภาพเรียนรู้สูงถึงร้อยละ 75-90 เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาชีพ ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะมีความต้องการกว่า 170,000 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 (จากผลวิจัยของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง)

ศิริราชเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 20

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “Educational Disruption in Medical Schools” ก้าวให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Digital Transformation พร้อมสร้างความท้าทายและพลิกโฉมหน้าระบบการศึกษาไทยและสถาบันผลิตแพทย์ระดับอาเซียน ในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล