ปวดหัวตรงไหน บอกอะไร

อาการปวดหัว มีสาเหตุแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอ ใช้สายตามากเกินไป หรือกรณีปวดหัวรุนแรง มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ซึ่งอาการปวดเหล่านี้ควรเข้ารับการตรวจจากแพทย์ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที

AnTuTu ได้ประกาศ 10 อันดับ ชิปเซ็ตมือถือ ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสุด

AnTuTu ได้ประกาศ 10 อันดับ ชิปเซตมือถือ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดออกมาแล้ว โดยได้ทำการวัดผลจากแอปฯ AnTuTu Benchmark เวอร์ชั่น 6.0 (เวอร์ชั่นล่าสุด) ลองมาชมผลสำรวจของการเปรียบเทียบระดับความแรงของชิปเซตในมือถือแต่ละตัวกันได้เลย ว่าจะมีความแตกต่างกันแค่ไหน และอยู่ในอันดับที่เท่าไรกันบ้าง

ความน่าสนใจในโปรแกรมต่างๆทางคณิตศาสตร์

การศึกษาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เน้นทางด้านการคำนวณอย่างคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ อาจประสบกับปัญหาในการทำความเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะนามธรรม ทำให้เข้าใจยาก บทความนี้ผู้เขียนอยากนำเสนอตัวช่วยที่จะทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์หรือเรียกอีกอย่างว่า โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ (Programming Package for Mathematics) ซึ่งเป็นตัวช่วยในการคำนวณหรือหาผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็วและเห็นเป็นรูปธรรมที่เข้าใจได้ง่าย จะมีโปรแกรมอะไรบ้างนั้นติดตามอ่านกันได้เลย

Arduino ผู้นำด้านฮาร์ดแวร์และระบบนิเวศซอฟต์แวร์แบบเปิดระดับโลก

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้น Arduino เหมาะสมไปใช้สอนในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป, ระดับอาชีวศึกษา และในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันสามารถจัดหาซื้ออุปกรณ์และตัวตรวจจับได้ง่าย ทั้งจากหน้าร้านและผ่านระบบออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ

แอปพลิเคชันแห่งการประเมินผลการเรียนรู้

เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ผู้เรียนทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผลการสอบทันที และผู้สอน ได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับ การทำข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบแบบเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้

ดาวเทียม นามพระราชทาน

วงการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและน่าสนใจเรื่องหนึ่ง ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในเรื่องอวกาศเป็นอย่างยิ่ง เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งคือ พระองค์ทรงพระราชทานนามชื่อดาวเทียมสำคัญทั้ง 3 ดวง ในประเทศไทย มีชื่อว่า ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมไทพัฒ และดาวเทียมไทยโชต ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการการสื่อสารและการสำรวจทรัพยากรในประเทศไทย วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับดาวเทียม ทั้ง 3 ดวง แบบเบื้องต้นกันก่อน

ไขความลับการทำงานของสมองความทรงจำคืออะไร?

ความจำของมนุษย์เกิดขึ้นในหลายๆ ส่วนของสมองภายในคราวเดียว แต่ความจำบางประเภทกลับคงอยู่คู่กับเราตราบนานเท่านาน

หน้ากากแบบไหนป้องกันไวรัสโคโรนาได้ ?

คลายข้อสงสัยหน้ากากอนามัยแบบไหน ป้องกันไวรัสโคโรนาได้ ชาวเน็ต-หมอเรวัต ระบุหน้ากาก N95 ใช้ป้องกันได้แบบทูอินวันทั้งเชื้อโรคจากการไอจาม และฝุ่น PM2.5 นอกจากนี้ควรจะล้างมือด้วยน้ำสะอาด ทำความสะอาดด้วยเจล เพื่อป้องกันเชื้อโรค

โคโรน่าไวรัสที่จีนคืออะไร ติดต่อทางไหน อาการและวิธีป้องกัน

โคโรน่าไวรัสคืออะไร โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus (CoV) คือเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้ทั้งในสัตว์และในคน โดยโคโรน่า