สอนคณิตศาสตร์ลูกอย่างไรให้ได้ผล

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่จากหลาย ๆ บ้าน อาจจะประสบปัญหากับลูกของพวกคุณกำลังงองแงและเบื่อหน่ายในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หรืออาจกำลังประสบปัญหาว่าลูกของพวกคุณเรียนวิชานี้ได้ไม่ดีนัก วันนี้เลยอยากนำเสนอแนวทางหนึ่งในการให้คุณพ่อและคุณแม่เป็นฝ่ายสนับสนุนให้ลูก ๆ ของพวกคุณมีพัฒนาการในการอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น รวมไปถึงอาจจะช่วยทำให้ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของลูกดีขึ้นด้วย

3 คณะ อักษรศาสตร์ -มนุษย์ศาสตร์ -ศิลปศาสตร์ ในฝัน

ทั้ง 3 คณะนี้ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับภาษาอย่างเดียว แต่ยังมีสาขาวิชาในด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ให้เราได้เลือกเรียนกันอย่างมากมาย และเมื่อเรียนจบแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายสาขาเลยค่ะ ว่าแต่ทั้ง 3 คณะนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เลือกเรียนกันบ้างนั้น

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะเภสัชศาสตร์”

คณะแพทย์ , ทันตะและสัตวแพทย์ไปแล้ว วันนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งคณะยอดฮิต (แผนวิทย์) ในกลุ่ม กสพท. แล้วนะครับ ”คณะเภสัชศาสตร์” (ภ.บ.) ใน TCAS62 ปีล่าสุด หลายสถาบันเปิดรับดุเดือดมากในรอบ 2 , 3 และ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับคณะแพทย์ , ทันตะแพทย์หรือสัตวแพทย์แล้วถือว่าคณะเภสัชศาสตร์เปิดรับในจำนวนที่มากกว่าเป็นเท่าตัวและเปิดรับในหลายรอบมากกว่า เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกก็คล้ายๆกัน เน้นไปทาง GAT , PAT2 และ 7 วิชาสามัญ