ท่า “โยคะ”เบิร์นไขมัน เล่นยังไงให้ ลดน้ำหนักชำระโรค

โยคะ คือ การฝึกฝนร่างกายและจิตใจ ด้วยชุดท่าที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายประกอบกับการหายใจ ทำให้เกิดสมาธิและความผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการฝึกฝนเพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจเกิดความสมดุล

สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)

1. สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น (Linear Diophantine Equations)           นิยาม สมการไดโอแฟนไทน์ (Diophantine equations) คือ สมการพหุนาม ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และมีผลเฉลยเป็นจำนวนเต็ม

จีโนม (Genome)

จีโนม (genome) เป็นคำใหม่คำหนึ่งของสาขาวิชาพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยายุคใหม่ หมายถึง ข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องประกอบด้วยสารพันธุกรรม โดยอาจอยู่ในรูปของดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอ สำหรับเก็บรหัสเพื่อใช้ในการสร้างโปรตีนต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง (ได้แก่สัตว์และพืช) โดยนับรวมทั้งส่วนที่เป็นยีนและส่วนที่ไม่มีการถอดรหัสด้วย คำว่าจีโนมนี้ใช้ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1920 โดย ฮันส์ วิงค์เลอร์ ศาสตราจารย์ด้านพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี พจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับอ็อกซ์ฟอร์ดเสนอว่า คำนี้มาจากการผสมระหว่างคำว่า ยีนกับโครโมโซม

การเคลื่อนที่แบบวงกลม

การเคลื่อนที่แบบวงกลม วัตถุ ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม บนระนาบใดๆ อัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่งของวัตถุจะคงที่หรือไม่ก็ได้ แต่ความเร็วของวัตถุไม่คงที่แน่นอน เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนทิศาทางของการเคลื่อนที่ ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อวัตถุที่มีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แสดงว่า วัตถุนี้ต้องมีองค์ประกอบของแรงมากระทำในทิศทางที่ตั้งฉากกับเส้นทางการ เคลื่อนที่ด้วย และกรณีที่การเคลื่อนที่มีอัตราเร็วไม่คงที่ แสดงว่าต้องมีองค์ประกอบของแรงในทิศทางที่ขนานกับแนวการเคลื่อนที่

IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund )

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International Monetary Fund : IMF ) เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางของระบบการเงินระหว่างประเทศ เริ่มดำเนินงานเดือนมีนาคม ค.ศ. 1947 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อประเทศต่าง ๆ ในโลกเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ เรามักได้ยินข่าวว่า หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาของประเทศเหล่านั้นคือการกู้เงินจาก IMF ซึ่งประเทศไทยก็เคยเป็นลูกหนี้ IMF ตลอดจนกรณีที่ประเทศกรีซ ผิดนัดชำระหนี้จำนวน 1,500 ล้านยูโร เมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นจำนวนหนี้ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ IMF รวมถึงทำให้กรีซเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศแรกที่ผิดนัดชำระหนี้ต่อ IMF

infrared thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิ  มีหลักการทำงานอย่างไร?

อุณหภูมิ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีเดียว ที่จะทำให้การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากหลายโรงงานเลือกที่จะควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน และแน่นอนว่า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างชนิด ก็ย่อมจำเป็นต้องมี อุณหภูมิ ที่เหมาะสม กับการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

อยู่บ้านหยุดเชื้อประหยัด เงิน ประหยัดเวลา สู้โควิด-19

กรุงเทพฯและปริมณฑลมีประชากรรวมกันมากกว่า 13 ล้านคน มีสถานบันเทิง ท่องเที่ยว ศูนย์การค้า อีกทั้งยังเป็นแหล่งประกอบอาชีพและธุรกิจทุกประเภท มีผู้คนรวมกันตามสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลา จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 ค่อนข้างสูง อยู่บ้านหยุดเชื้อได้ ประหยัด เงิน ประหยัดเวลา สู้โควิด-19

การใช้กล้องจุลทรรศน์

การใช้กล้องจุลทรรศน์ ขั้นที่ 1 วางสไลด์ที่ต้องการส่องบนแท่นวางสไลด์ เปิดไฟกล้องจุลทรรศน์ ควรให้จุดวงกลมของแสงอยู่ตรงกลางใกล้เคียงกับบริเวณที่ต้องการส่องมากที่สุด