การหายใจระดับเซลล์

อะตอม (Atom) คือหน่วยพื้นฐานของธาตุ ไม่สามารถแบ่งแยกด้วยวิธีการใดๆ ธาตุทุกชนิดประกอบด้วยอะตอมจำนวนมาก ซึ่งอะตอมเหล่านี้ประกอบด้วย อนุภาคโปรตอน (Proton) นิวตรอน (Neutron) และอิเล็กตรอน (Electron)

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาCOVID-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรวมไปถึงเด็กๆ ที่อยู่ในครอบครัวยากจนที่สุดมากกว่าเจ็ดแสนคน จากยามปกติที่ได้ไปทานอาหารที่โรงเรียนแบ่งเบาค่าใช้จ่ายพ่อแม่ แต่ในตอนนี้ เด็กๆ ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหารจากการเลื่อนเปิดเทอม พร้อมผู้ปกครองที่เผชิญความยากลำบากทางการเงินเช่นกัน

Google Search ช่วยคนไทยค้นหาสถานการณ์โควิด-19 แต่ละวันได้

ขณะนี้ที่ผู้คนทั่วโลกต่างเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยชะลออัตราการแพร่ระบาดของไวรัสและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั้น