อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมการเคมี

ปฏิกิริยาเคมี คือ กระบวนการเปลี่ยนของสารตั้งต้นไปเป็นสารใหม่ โดยปริมาณสารตั้งต้นจะลดลง และปริมาณสารใหม่จะเกิดขึ้น และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป  โดยสามารถเขียนให้เข้าใจง่ายด้วยสมการเคมี

กระแสไฟฟ้ากระแสตรง และ ไฟฟ้ากระแสสลับ

กระแสไฟฟ้าที่เราทุกคนบนโลกนี้ใช้อยู่ด้วยกันทั้งหมดมี 2 แบบ แบบที่ 1 คือไฟฟ้ากระแสตรง หรือ Direct Current (DC) และแบบที่ 2 คือไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ Alternating Current (AC) ซึ่งใช้งานได้แตกต่างกันไป

เทรนด์ Startup มาแรง

Startup แต่ละธุรกิจต่างก็สร้างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกและเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตต่อชาวโลกกันมากขึ้น แต่ละบริษัทต่างก็แข่งกันคิดค้นไอเดียแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อสานฝันชีวิตประจำวันของทุกคนให้ง่ายขึ้นแบบก้าวกระโดด