ผักผลไม้ต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยไต

หลายคนทราบกันดีว่าการรับประทานผักและผลไม้นั้นดีต่อร่างกาย เนื่องจากมีวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิด แต่รู้หรือไม่ว่าการรับประทานผักผลไม้บางชนิดก็สามารถสร้างโทษให้แก่ผู้ป่วยได้เช่นกัน เช่น ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

Google Earth มีแผนที่ครอบคลุม 98%

เป็นที่รู้กันดีว่า Google ได้ถ่ายรูปมาทั่วโลกสำหรับโปรเจค Street View และ Google Earth แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ Google ได้เปิดเผยถึงตัวเลขขนาดของโลกที่ได้บันทึกภาพไว้

Kerry กับการเติบโตก้าวกระโดดในเมืองไทย

เจ้าของตัวจริงของ Kerry Express แต่ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีก KLN เป็นเพียงกลุ่มบริษัทหนึ่งในอาณาจักรธุรกิจของเครือ Kuok Group ที่มีทั้งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต รวมถึงศูนย์ประชุมแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารและธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ตลอดจนธุรกิจเดินเรือและโลจิสติกส์

การปลูกป่า (Forestation)

การปลูกป่าเพื่อสังคมและการพัฒนาฟื้นฟูป่า ป่าไม้ของประเทศถูกทำลายอย่างรวดเร็วตามแรงหนุนเนื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้น ผนวกกับพลังผลักดันทางเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมเสรี ที่มุ่งค้าขาย โดยใช้ป่าเป็นตัวสำคัญ การเช่นนี้ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากต้นน้ำลำธารถูก

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ผลกระทบกับชีวิตในอนาคต

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) เป็นเทคโนโลยีอันดับต้นๆ ที่จะเข้ามามีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้คน เพราะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ได้เกิดอุปกรณ์ล้ำสมัยใหม่ๆ รวมทั้งคลาวด์และโลกข้อมูลที่ประสานพลังกันทำให้วิสัยทัศน์ที่มองอนาคตว่า AI และ IoT จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแบบดิจิทัลของมนุษย์อย่างแยกไม่ออก มีความชัดเจนมากขึ้น

AI กับ การศึกษา ในอนาคต

ครูหลายท่านอาจสงสัยว่า “AI จะสามารถมาแทนที่ครูได้หรือไม่?”           ถ้าหากลองวิเคราะห์จากหน้าที่และคุณสมบัติครูแล้วคงต้องตอบว่าในมิติของการสอน พวกสมองกลเหล่านี้คงจะสามารถทดแทนคุณครูได้ในสักวันหนึ่ง โดยเฉพาะในรายวิชาความรู้ที่ตายตัวอย่างเช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานหรือภาษาเบื้องต้น ที่องค์ความรู้ไม่มีเพิ่มและไม่ได้เรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม แต่สำหรับวิชาที่มีความซับซ้อน ต้องมีการใช้คำถามในการเรียนรู้ เช่นศิลปะสังคมวรรณกรรมวิชาชีวิตและประสบการณ์ชีวิต AI คงไม่สามารถทดแทนได้แน่ๆ ทั้งหมดเป็นเรื่อง ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง เทคโนโลยี AI คงมีวิวัฒนาการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงการศึกษาให้แตกต่างออกไปในทิศทางที่ดีขึ้น

อาหารสำหรับผู้มีภาวะไขมันในเลือด

ความสัมพันธ์ของอาหารกับการเปลี่ยนแปลงของไขมันในเลือด พฤติกรรมการบริโภคอาหารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงไขมันในเลือด ได้แก่

แบรนด์ใหญ่ใช้สีในโฆษณาและการทำการตลาดอย่างไร

สีเหล่านั้นมีความหมายอย่างไร? นี่คือรายละเอียดของแบรนด์บางส่วนซึ่งใช้สีที่เฉพาะเจาะจงสุดๆ และเฉดสีเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรต่อพวกเขา

แสงสีน้ำเงิน (Blue Light) การป้องกันดวงตาจากแสงสีฟ้า

“แสงสีฟ้า” หรือ “แสงสีน้ำเงิน” (Blue Light) ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติเหล่านี้ ผลจากงานวิจัยระบุไว้ว่า “แสงทุกสีสามารถทำอันตรายแก่ดวงตาของเราได้ แต่แสงสีน้ำเงินนั้นมีพลังการทำลายกระจกตาหรือจอประสาทตาได้มากกว่าสีอื่นๆ” จึงทำให้มีอุปกรณ์ช่วยลดแสงสีฟ้าขายตามท้องตลาดมากมาย อย่างเช่น แว่นตาตัดแสงสีน้ำเงิน หรือฟิล์มตัดแสงสีน้ำเงินสำหรับติดหน้าจอสมาร์ทโฟน มันก็ช่วยได้จริงในระดับหนึ่ง แต่หลักๆ มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ซะมากกว่าว่ามีพฤติกรรมการใช้สายตาแบบไหน

ทำไมน้ำทะเลแต่ละที่ จึงมีสีต่างกัน

ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อสีของน้ำทะเล           ข้อสังเกตอีกประการที่น่าสนใจเกี่ยวกับทะเลบางที่ที่มีสีเขียว นั่นคือทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะว่าหากน้ำทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแพลงก์ตอนพืช  แพลงก์ตอนเหล่านี้จะดูดกลืนแสงสีน้ำเงินและสะท้อนแสงสีเขียวออกมาแทน ทำให้น้ำทะเลมีสีอมเขียว