ทำไมท้องฟ้าจึงมองเป็นสีต่างๆมื่อเวลาแตกต่างกัน

แสงอาทิตย์ ชั้นบรรยากาศ และการกระเจิงของแสง แสงอาทิตย์ที่มองเห็นเป็นสีขาวนั้นจริงๆแล้วประกอบด้วยแสงที่มองเห็นรวม 7 สี ได้แก่ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้ม แดง ซึ่งก็คือสีรุ้งกินน้ำนั่นเอง เราสามารถเห็นแถบสีเหล่านี้ได้โดยการให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแท่งปริซึม

อย่างรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี

ภัยคุกคามที่มาจากมนุษย์นั้นมีหลากหลายวิธี โดยมีการตั้งแต่การใช้ความรู้ขั้นสูงด้านไอทีไปจนถึงวิธีการที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ และความสามารถทางเทคนิคเช่น