มุมและสมบัติของมุม-คณิตศาสตร์

รู้ไหม? มุมเกิดจากอะไร             มุม เกิดจาก รังสีหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน จุดนี้เรียกว่า จุดยอดมุม และรังสีหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นเรียกว่า แขนของมุม

สรุปเรื่อง แรงดันของอากาศ-ฟิสิกส์

อากาศเป็นสิ่งที่มีตัวตน มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ น้ำหนักของอากาศมีแรงกดหรือแรงดัน อนุภาคของอากาศ เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ และตลอดเวลาในทุกทิศทาง โดยจะเคลื่อนที่ชนกันเองและชนกับวัตถุต่าง ๆ ที่ล้อมรอบ ทำให้เกิดแรงดัน รอบทิศทาง เรียก แรงดันอากาศ เช่น ถ้าเป่าลูกโป่ง อากาศที่เข้าไปด้านในจะดันลูกโป่งให้พองออกและมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน อากาศที่อยู่ภายนอกก็ออกแรงดันลูกโป่งทุกทิศทางด้วยเช่นกัน เป็นต้น

ใครจำเป็นต้องใช้ Github และ เอาไว้ทำอะไร?

Github คืออะไร ในบทความที่แล้วเราได้รู้แล้วว่า Git คืออะไร สำคัญอย่างไร ที่นี้ถ้าเคยได้ยิน Git อยู่แล้ว ก็คงต้องได้ยิน Github ด้วย เราจะมาดูกันว่าแล้ว Github คืออะไร ต่างจาก Git อย่างไร