เก่งฟิสิกส์ เรียนคณะอะไรดี

ชอบเรียนฟิสิกส์ จะเรียนต่อสายอะไรดี แนะนำได้ดังนี้ครับ สมัย 20-30 ปีก่อน ท่ามาตรฐานสูตรโบราณของเด็กไทย เขาเลือกตามวิชาที่ชอบที่ชอบ เช่น

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ม.ปลาย

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ การค้นพบกัมมันตภาพรังสี เรนเก็น (roentgen) ค้นพบการแผ่รังสีเอ็กส์ ของแบเรียมที่เรืองแสงทำให้ฟิล์มดำ

ความร้อนและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส-กฎของบอยล์-ฟิสิกส์

กฎของบอยล์ ตั้งชื่อตามโรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle) นักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ มีใจความสำคัญว่า ถ้าอุณหภูมิคงตัว ความดันของแก๊สจะแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊สนั้น ๆ หรือผลคูณของความดันและปริมาตรของแก๊สมีค่าคงตัวเสมอ ดังสมการ