โครโมโซม (chromosome) -และส่งผลอย่างไรกับร่างกายมนุษย์ ชีววิทยา

โครโมโซม คือ สารพันธุกรรมในร่างกายของมนุษย์ เป็นตัวกำหนดลักษณะต่างๆเช่น สีตา สีผม ความสูง และควบคุม การทำงาน ของร่างกาย โครโมโซมจะอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย ในคนปกติทั่วไป แต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซม อยู่ทั้ง หมด 23 คู่ หรือ 46 แท่ง โดยครึ่งหนึ่งคือ 23 แท่งเราจะได้รับมาจากพ่อและอีก 23 แท่งจะได้มาจากแม่ และเราสามารถ ถ่ายทอดโครโมโซมครึ่งหนึ่งไปให้ลูกของเราได้เช่นกัน

มารู้จักกับ ยีนและแอลลีล (Gene and Allele) แตกต่างกันอย่างไร ชีววิทยา

ยีนเป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอที่กำหนดลักษณะ ลักษณะคือลักษณะหรือคุณลักษณะที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเช่นความสูงหรือสีตา

อยากเรียนบัญชีต้องมีคุณสมบัติและเลือกเรียนต่อที่ไหนดี จบแล้วทำงานอะไร?

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะนี้ จะต้องเป็นคนที่มีระเบียบในการทำงาน เป็นคนช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สนใจเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีความรอบคอบ อดทน และสามารถนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี

เครื่องยนต์เทอร์โมอะคูสติก (Thermoacoustic Engine)-พื้นฐานวิศวกรรม

ความร้อนมีผลในการทำให้เกิดคลื่นอะคูสติก (acoustic wave) หรือคลื่นเสียง (sound wave)  ลอร์ดเรย์ลี (Lord Rayeigh) นักฟิสิกส์ขาวอังกฤษ เข้าใจว่าการขยายตัวหรือหดตัวของแก๊สโดยการรับความร้อนหรือระบายความร้อนออก จะทำให้แก๊สเคลื่อนไหวและสร้างคลื่นอะคูสติก นั่นหมายความว่า ถ้าเราให้ความร้อนแก่แก๊สในขณะที่แก๊สมีความหนาแน่นมากที่สุด หรือดึงความร้อนออกจากแก๊สในขณะที่แก๊สมีความหนาแน่นน้อยที่สุด

มารู้จักกับ ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units)ฟิสิกส์พื้นฐาน

ระบบหน่วยระหว่างชาติ (International System of Units) หน่วยฐานเอสไอ – การขึ้นต่อการของนิยามในหน่วยฐานเอสไอทั้งเจ็ด

อยากเรียนวิศวกรรมต้องรู้-แนวคิดแบบวิศวกรรมศาสตร์

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เป็นขั้นตอนที่นำมาใช้ในดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ซึ่งกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนี้จะเริ่มจากการระบุปัญหา

อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ สำหรับเด็ก วัยเรียนรู้

อัจฉริยะสร้างได้ 8 ประการ สำหรับเด็ก วัยเรียน มีการวิจัยเรื่องความฉลาดหรือศักยภาพ ภายหลังกำเนิด ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้นในภายหลัง โดยแบ่งออกมาเป็น 8 ด้าน (Multiple Intelligences) ดังนี้

มรรค8

ทางสายกลาง 8 ประการ กับการทำงาน และการเรียน

ทางสายกลาง 8 ประการ กับการทำงาน หลักทางพระพุทธศาสนาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่มีหลากหลายรูปแบบ มีความแตกต่างกันของการทำงาน ด้วยการนำทางสายกลางมาประยุกต์ใช้กับการ

อยากเป็นทนายต้องทำยังไง? และคณะนิติศาสตร์ แนะนำ

จะเป็นทนายต้องเรียนอะไร มีคุณสมบัติแบบไหน? มีความสนใจในด้านกฎหมาย  ใฝ่หาความรู้ และมีวาทศิลป์ ต้องชอบท่องจำ เพราะจะมี กฎระเบียบ มาตราต่างๆ ที่ทนายต้องรู้ ควรมีไหวพริบด้วย