การใช้ NOUN CLAUSES‎ – ‎ Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย question word ภาษาอังกฤษ

Noun clauses ที่ขึ้นต้นด้วย question word Noun Clauses คืออนุประโยคที่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นคำนามในประโยค ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน เราอาจได้ยินหรือใช้ noun clauses โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังใช้ noun clauses อยู่ เช่น

 มาเรียนรู้ The Present Perfect และ Past Perfect‎ – การใช้ since และ for ภาษาอังกฤษ

 การใช้ since และ for  since กับ for มักใช้กับ present perfect tense โดยที่จะต่ออยู่ส่วนท้ายของประโยคเพื่อบอกว่าการกระทำ หรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อใด หรือเกิดขึ้นมานานเป็นเวลาเท่าใดแล้ว