เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสคร์ เรื่องเซตของวิชาสามัญ ใน TCAS 65

เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสคร์ เรื่องเซตของวิชาสามัญ ใน TCAS 65

เฉลยแนวข้อสอบ คณิตฯ #วิชาสามัญ (#alevel ) ตอนที่ 1 #set เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสคร์ เรื่องเซตของวิชาสามัญ ใน TCAS 65 ไม่ออกสอบเต็มๆเรื่อง แต่ออกปนกับบทอื่นๆ  พื้นฐานเซตที่ต้องรู้คือ สมาชิก  สับเซต และการดำเนินการทั้ง 4 ตัวคือ ยูเนียน อินเตอร์เซค ผลต่าง และคอมพลีเมนต์  ครบ

วิธีการพัฒนาทักษะการคิดเลขด้วยวิธีบวก วิธีลบ และวิธีคูณ ในใจแบบคณิตคิดสนุก

วิธีการ พัฒนาทักษะการคิดเลขในใจ วิธีคิดเลขในใจที่เร็วกว่าเครื่องคิดเลข – คณิตคิดสนุกและวิธีคิดเลขในใจที่เร็วกว่าเครื่องคิดเลข

พื้นฐานเรื่องเซต-การดำเนินการระหว่างเซต คณิตศาสตร์ ม.4

 การดำเนินการของเซต(Operation With set) เป็นการสร้างเซตขึ้นมาใหม่จากการนำเซตที่กำหนดให้ มาดำเนินการตามต้องการ ซึ่งจะมีการดำเนินการหลายแบบ เช่น ยูเนียนของเซต อินเตอร์เซกชันของเซต คอมพลีเมนต์ของเซต และผลต่าง