[Full EP] ติวฟรี!!! #เวกเตอร์ ( #vector ) ก่อนสอบปลายภาค

เรื่องเวกเตอร์ สำหรับน้องๆ ม.5 พี่อุ๋ยติวฟรีให้ ยาวๆกันไปเลยครับ ตอนเดียวจบ ไม่ตัด ไม่พลาดสาระสำคัญ น้องๆที่จะสอบ

[Full EP] ติวฟรี!!! #ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 2 ก่อนสอบปลายภาค

มาต่อ ชุดที่ 2 ตอนจบของ ติวฟรี ตรรกศาสตร์ ก่อนสอบ final ของน้องๆ ม.4 กันต่อครับ ใกล้ฤดูการ #สอบปลายภาค ของแต่ละโรงเรียนกันแล้ว #พี่อุ๋ย มาติว #คณิตศาสตร์ เรื่อง #logic #ตรรกศาสตร์ ให้น้องๆกันแบบ ฟรีๆ กันเลย น้องที่เรียนเรื่องนี้แล้วยังไม่เข้าใจ หรือยังไม่มั่นใจ เวลาเหลือน้อยแล้ว ทำไงดี!!! มาครับ พี่อุ๋ยสรุปให้แล้ว เน้นเรื่องที่สำคัญๆ และแนวโจทย์ที่โรงเรียนชอบออกสอบกันมาให้แล้วครับ ถ้าได้ดู

[Full EP] ติวฟรี!!! #ตรรกศาสตร์ ชุดที่ 1 ก่อนสอบปลายภาค

ใกล้ฤดูการ #สอบปลายภาค ของแต่ละโรงเรียนกันแล้ว #พี่อุ๋ย มาติว #คณิตศาสตร์ เรื่อง #logic #ตรรกศาสตร์ ให้น้องๆกันแบบ ฟรีๆ กันเลย