ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพ โดยกำหนดสาระหลักที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้

ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY)

ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

เรียนเลข ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY) หนังสือ โลกทฤษฎีจำนวน เล่มนี้เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนวิชา ทฤษฎีจำนวน ในระดับปริญญาตรีและนักเรียนที่ต้องการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IMO) ภายในเล่มได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเช่น – หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ – การหารลงตัว ขั้นตอนวิธการหารของยุคลิด – ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย จำนวนเฉพาะ – ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิต – ลงรอย ผลเฉลยของสมการลงรอย – ฟังก์ชันเลขคณิต ฟังก์ชันแยกคูณ – ฟังก์ชันพื้น ฟังก์ชันเพดาน ฟังก์ชันเลอจองด์ – สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น – ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน – Gauss’s theorem Fermat’s theorem – Euler’s theorem Fermat’s theorem – Fermat’s Little theorem รากปฐมฐาน – จำนวนแฟร์มาต์ จำนวนแมร์เซน จำนวนสมบูรณ์…

Auxiliary Verbs (กริยาช่วย)

Auxiliary Verbs (กริยาช่วย)-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

Auxiliary Verbs (กริยาช่วย) Auxiliary verbหรือกริยาช่วย ทำหน้าที่ได้หลายชนิดโดยกริยาช่วยแต่ละคำยังมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันอีกด้วย กริยาช่วยทั้งหมด 24 คำมีดังนี้

Common Nouns คำนามทั่วไป (สามานยนาม)

Common Nouns คำนามทั่วไป (สามานยนาม)

Common Nouns คำนามทั่วไป (สามานยนาม)                 Common Noun เป็นคำนามที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก โดยไม่เฉพาะเจาะจง กล่าวง่ายๆ สามานยนามคือคำนามทั้งหลายที่ไม่ใช่วิสามานยนาม (Proper Noun) นั่นเอง เช่น        คน = father, mother, sister, brother, grandparents, etc.

คำบุพบท (Preposition)-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

คำบุพบท (Preposition) รูปกรรมของบุพบท ( objects of prepositions ) Preposition หรือบุพบท เป็นคำที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง คำนาม (Noun) หรือ (Pronoun)ว่าเกี่ยวข้องกับคำอื่นๆหรือวลีอื่นๆในประโยคอย่างไร เช่น

คณิต A-Level กับคอร์สล่าสุด!!!!!!

บทสรุป คณิต A-Level กับคอร์สล่าสุด

คณิต A-Level กับคอร์สล่าสุด!!!!!! คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) และต้องการเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ A-Level 66

อยากเรียนหมอเริ่มต้นยังไง?

อยากเรียนหมอเริ่มต้นยังไง? อยากเรียนต่อหมอ ควรเรียนสายไหน           สำหรับน้อง ๆ ที่ยังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และอยากเรียนต่อหมอ ควรเลือกเรียนต่อแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะจะเน้นการเรียนวิชาสามัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ (1) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ถ้าเลือกเรียนสายอื่นไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลไป แค่อาจจะต้องใช้เวลาอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ หรือเรียนพิเศษเสริมในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงควรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวิชาความถนัดแพทย์ไว้ด้วย โดยสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการพิจารณามี ดังนี้

ในการสอบ A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง

ในการสอบ A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง ที่ต้องรู้

ในการสอบ A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level เดิมคือวิชาสามัญนั้นเอง ข้อสอบกลาง คะแนนนำไปยื่นระบบ TCAS รอบต่าง ๆ ข้อ