การบวกและการลบพหุนาม

คณิตศาสตร์-การบวกและการลบพหุนาม ม.2

การบวกและการลบพหุนาม ม.2 เอกนาม คือ อะไร เอกนาม คือ จำนวนที่สามารถเขียนในรูปการคูณของค่าคงตัว กับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยที่เลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ เช่น 3, 3xy3, 5x + 3x เป็นต้น สัมประสิทธิ์ของเอกนาม หมายถึง ค่าคงตัวที่คูณอยู่กับตัวแปรของเอกนามนั้น

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม “หากค่าของจำนวนที่อยู่ห่างจาก 0 เท่ากัน แต่อยู่ต่างทิศทางกันมีค่าเท่ากันหรือไม่” (ค่าไม่เท่ากัน)  ทราบหรือไม่ว่า จำนวนที่อยู่ทิศทางต่างกันแต่มีระยะห่างจาก 0 เท่ากัน คือ จำนวนอะไร (จำนวนตรงข้าม) ยกตัวอย่าง ดังนี้ เช่น      จำนวนตรงข้ามของ 4 เขียนแทนด้วย -4 จำนวนตรงข้ามของ -4 เขียนแทนด้วย -(-4) และเนื่องจากจำนวนตรงข้ามของ -4 คือ 4

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2023 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2023  าวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในสาขาต่างๆ มีมหาลัยไหนบ้าง และสำหรับปีนี้กับ Top 10 อันดับนั้น ได้แก่ 1.Massachusetts Institute of Technology (MIT) มหาวิทยาลัยในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงโด่งดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ และมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ อีกทั้งยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกอย่างต่อเนื่องมาหลายต่อหลายปี