คณิตศาสตร์ ม.1 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

คณิตศาสตร์ ม.1 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

คณิตศาสตร์ ม.1 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น วิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ นำเสนอเรื่องราวของกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้รูปแบบของกราฟ และการนำไปใช้ และเรียนรู้ความสัมพันธ์เชิงเส้น

คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่องจำนวนเต็ม

จำนวนเต็มคืออะไร จำนวนเต็ม คือ  จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในจำนวนนั้น ซึ่งจำนวนเต็มจะแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,… 2. จำนวนเต็มลบ  ได้แก่    …,-5 , -4 , -3 , -2 , -1 3. ศูนย์  ได้แก่   0 จำนวนเต็มบวก “จำนวนเต็มบวก” หรือเรียกอีกอย่างว่า “จำนวนนับ” ก็คือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 0 ขึ้นไป ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,…  นับไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และบอกไม่ได้ด้วยว่าจำนวนนับตัวสุดท้ายคืออะไร จำนวนเต็มลบ “จำนวนเต็มลบ” หรือ “เลขติดลบ”…