เรียนเลขออนไลน์ จํานวนจริง ม.4

เรียนเลขออนไลน์ จํานวนจริง ม.4 ส่วนประกอบของจำนวนจริงสามารถสรุปได้ดังนี้ จำนวนจริงประกอบด้วย จำนวนอตรรกยะ และ จำนวนตรรกยะ ซึ่งเราจะพิจารณาในรายละเอียดได้ดังนี้