เฉลยโจทย์ ข้อสอบ PAT1 ปี65เรื่อง แคลคูลัส อินทิกรัลของฟังก์ชัน(integration) ม.6

เฉลยโจทย์ แนวข้อสอบ PAT1 ปี65 ตอนที่ 6 อินทิกรัลของฟังก์ชัน (Integral of Function ) ม.6 #แคลคูลัส #integration

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) คณิตศาสตร์ ม.4

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) คณิตศาสตร์ ม.4

เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) คณิตศาสตร์ ม.4 เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) เป็นคณิตศาสตร์ แขนงหนึ่งที่กล่าวถึงจุดบนระนาบ (point and plane)                                                                                                                                                     เรขาคณิตวิเคราะห์จึงแบ่งได้ดังนี้  

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 แก้สมการ ของสมการ ลอการิทึม

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 แก้สมการ ของสมการ ลอการิทึม ( Logarithm function )

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯศาสตร์ วิชาสามัญปี 2565 แก้สมการ ของสมการ ลอการิทึม ( Logarithm function )