เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (เทอม1 และเทอม 2 )

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 (เทอม1 และเทอม 2 ) เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 (คลิกที่บทเรียนย่อยเพื่อเริ่มบทเรียน) บทเรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรม

TCAS66 สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนวิศวะฯ

TCAS66 สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเรียนวิศวะฯ

ข้อสอบ TPAT 3 จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ความรู้ทางคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, และเคมี ความถนัดในการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ วิธีการคิดแบบวิศวกร การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม รวมถึงการเขียนแบบเชิงวิศวกรรม

วงจรไฟฟ้า – ไฟฟ้าทางฟิสิกส์

วงจรไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (electric current)  กระแสไฟฟ้า (electric current) กระแสไฟฟ้าคืออะไร ” จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะพบว่ามีสาเหตุมาจากการไหลของไฟฟ้า ไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ได้จะมี

A-level maths คืออะไร? -รู้จัก A-Level พร้อมก่อนสอบ

A-level maths คืออะไร? -รู้จัก A-Level พร้อมก่อนสอบ

A-level เลข maths คืออะไร? -รู้จัก A-Level พร้อมก่อนสอบ ก่อนอื่นต้องรู้จักกับ A-LEVEL ว่าคืออะไร? 🔹 A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level พูดแบบเข้าใจง่ายๆ ก็คือ วิชาสามัญ (เดิม) ที่เปลี่ยนชื่อไป

เรียนสระภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐาน

ในภาษาเกาหลีจะมีสระรวมทั้งสิ้น 21 ตัวค่ะ แต่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนะคะ ประเภทแรกจะเป็นสระเดี่ยว 10 ตัวและ สระประสมอีก 11 ตัวนั่นเองค่า

ฟิสิกส์-แรงและการเคลื่อนที่ (Force and Motion)

แรงและการเคลื่อนที่    วัตถุหรือสิ่งต่างๆ สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือหยุดนิ่งได้ เมื่อมีพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเรียกว่า “แรง” มากระทำกับวัตถุนั้น