ความน่าจะเป็น ( Probability )คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ทฤษฎีความน่าจะเป็นเริ่มมาจากปัญหาของการเล่นเกมการพนัน โดยมีนักพนันชาวฝรั่งเศสชื่อ เซอวาลิเยร์ เดอ เมเร (Chevalier de Mire) ซึงนิยมเล่นพนันมาก เดอ เมเร มีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ยังแก้ไม่ตกสักที คือปัญหาในการแบ่งเงินพนันกันระหว่างนักพนัน แกเลยเข้าไปขอคำแนะนำจากนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในฝรั่งเศสยุคนั้น คือปาสคาล (Pascal) และแฟร์มาต์ (Fermat) จนเป็นที่มาของทฤษฎีความน่าจะเป็นในยุคปัจจุบัน

การบวกและการลบ-จำนวนเชิงซ้อน(Complex Number)คณิตม.ปลาย

การบวกและการลบ -จำนวนเชิงซ้อน(Complex Number) จำนวนเชิงซ้อนที่สามารถนำมาบวก ลบกันได้ จะต้องอยู่ในรูปแบบเรกเทนกูล่า (Rectangular Form) เท่านั้น โดยการบวกและลบ สามารถทำได้โดยการบวกและลบกันในจำนวนเดียวกัน คือ จำนวนจริงบวกและลบกับจำนวนจริง ส่วนจำนวนจินตภาพให้บวกและลบกันในจำนวนจินตภาพ  เช่น

การหาไมเนอร์ (MINOR) และ การหาโคแฟกเตอร์ (COFACTOR)ของเมทริกซ์

ไมเนอร์ (Minor)  คือ ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ที่ได้จากการตัดแถวที่ i และ หลักที่ j ของเมทริกซ์ A ออก สามารถเขียนด้วยสัญลักษณ์ Mij(A)

สรุปทฤษฎีจำนวน (Number Theory) คณิตศาสตร์ออนไลน์

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory) นิยาม ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n≠0 แล้ว n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนต็ม c เพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ซึ่ง m = nc เรียก n ว่าตัวหารหนึ่งของ m   สัญลักษณ์ n|m หมายถึง n หาร m ลงตัว   n|/m หมายถึง n หาร m ไม่ลงตัว

สรุปรูปแบบของประโยค past continuous

สรุปรูปแบบของประโยค past continuous ภาษาอังกฤษออนไลน์

Past Continuous Tense คือ ประโยคอดีตกาลต่อเนื่อง ที่ใช้สื่อสารถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีด สิ้นสุดลงไปแล้ว ซึ่งจะแตกต่างจาก Past Simple Tense