ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY)-สมบัติสำคัญของจำนวนเต็ม

ทฤษฎีจำนวน (NUMBER THEORY)-สมบัติสำคัญของจำนวนเต็ม -เลข ม.4

สมบัติสำคัญของจำนวนเต็ม เซตของจำนวนเต็ม (Z) กับการบวก(+)และการคูณ(·) เป็นริง (ring) นั่นคือ มีสมบัติ การปิด การเปลี่ยนหมู่ การมีเอกลักษณ์ การมีตัวผกผันและการแจกแจง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง การใช้สมบัติดังกล่าว ตัวอย่างที่ 1.1.1 ถ้า a ∈ Z จงพิสูจน์ว่า 0 · a = 0

Connective (คำเชื่อม)-ติวภาษาอังกฤษ

การใช้ตัวเชื่อม (Connective words) หน้าที่ของ Connective (คำเชื่อม) คือ การเชื่อมประโยค หรือ เชื่อมคำ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์ Connective words หรือ Connectors แปลว่า “สันธาน” หมายถึง “คำที่ใช้เชื่อมคำ (Words) กลุ่มคำ (Phrases) หรือประโยค (Sentences) เข้าด้วยกัน และให้เข้าใจไว้ด้วยว่า คำที่จะใช้ Connectors สามารถเป็นแบบคล้อยตามหรือขัดแย้งกันได้ อาทิเ

รู้เคล็ดลับดีๆ กฎการเตรือมตัวก่อนสอบต้องทำ ให้เป็นนิสัย

รู้เคล็ดลับดีๆ กฎการเตรือมตัวก่อนสอบต้องทำ ให้เป็นนิสัย

กฎการเตรือมตัวก่อนสอบต้องทำแบบนี้ ห้ามอดนอนเด็ดขาด เพราะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้ว เวลาที่อ่านหนังสือไปทั้งหมดแทบจะจำไม่ได้เลย

มารู้จักกับ TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ก่อนสอบ

มารู้จักกับ TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ก่อนสอบ

มารู้จักกับ TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ก่อนสอบ  คืออะไร? TPAT ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาของการสอบ TPAT โดยนอกจากวิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์แล้ว การสอบ TPAT ยังมีความถนัดอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ความถนัดทางด้านแพทย์, ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์