เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TGAT ENG

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TGAT ENG

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TGAT ENG  ในเนื้อหา ม.ปลาย ข้อสอบ TGAT ENG คืออะไร? GAT (General Aptitude Test) คือ ข้อสอบวัดความถนัดทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

มาดูรู้ GAT ENG ว่าคืออะไร และ เก็บคะแนนอย่างไร? รู้ก่อนสอบTCAS66

มาดูรู้ GAT ENG ว่าคืออะไร และ เก็บคะแนนอย่างไร? รู้ก่อนสอบ TCAS66 เป็นเรื่องแน่นอนอยู้แล้วว่า การที่จะชนะข้อสอบ GAT ENG ได้ คือการจำศัพท์และรู้แนวข้อสอบไว้ให้มากที่สุด แต่อย่าลืมว่าในการสอบนั้น ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เสริมด้วย ทั้งเวลาสอบและการแบ่งพาร์ทต่าง ๆ

มาดู PAT3 หรือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ สถิติคะแนนสอบ

PAT3 มาดูคืออะไร? วิเคราะห์รูปแบบข้อสอบ สถิติคะแนนสอบ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ PAT3 เป็นการวัดความรู้พื้นฐาน, วัดศักยภาพความพร้อมของน้อง  เนื้อหาที่ออกสอบ, รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ PAT3

ตรรกศาสตร์

การกระทำทางตรรกศาสตร์

การกระทำทางตรรกศาสตร์             หน่วยเก็บข้อมูลพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์  คือ  บิต  ประกอบไปด้วยตัวเลขสองตัว  คือ 0และ  1 ซึ่งสอดคล้องกับค่าตรรกะ  คือ  เท็จ  และ  จริง  จึงสามารถแทน  0ด้วยเท็จ  และแทน  1ด้วยจริง

ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน  (Relation) คณิตศาสตร์ ม.4

 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน   (Relation)  ความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญในคณิตศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ศึกษาในเรื่องนี้เป็นความสัมพันธ์ทวิภาค  (binary  relation)   ซึ่งหมายถึงเซตของคู่อันดับ   ดังบทนิยามต่อไปนี้