บทแนะการสอบ TGAT, TPAT ,วิชาสามัญ และ A-Level

บทแนะการสอบ TGAT, TPAT และ A-Level มาดูบทสรุปเนื้อหา คณิต, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, อังกฤษ, ไทย และ สังคมเพื่อความเข้าใจเนื้อหา ม.ปลายทั้งหมดว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ใช้ในการสอบ

ความน่าจะเป็น‎ กฎทฤษฎีเบย์ (Bayes’ Theorem)

ทฤษฎีเบย์ (Bayes’ Theorem) จากทฤษฎีของความน่าจะเป็นรวมที่ผ่านมากแล้วหากมองสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้นในทางตรงกันข้ามจะเห็นได้ว่า ถ้าเราสมมติให้เหตุการณ์ A ได้เกิดขึ้นแล้ว และสนใจจะหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ Biเราจะหาค่าใดอย่างไร สิ่งที่เป็นปัญหาเหล่านี้ เราสามารถใช้ทฤษฎีเบย์

แผนผังต้นไม้ (Tree Diagram)

สำหรับการผลักดันกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถประสงค์ แผนผังต้นไม้ เป็นแผนผังที่ใช้ในการหามาตรการที่ดีที่สุดจากหลายๆมาตรการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาห้สำเร็จลุล่วงไปได้

มารู้จักตัวคันจิ ในภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น

มารู้จักตัวคันจิ ในภาษาญี่ปุ่น เบื้องต้น ตัวคันจิ「漢字かんじ」เป็นตัวอักษรที่ยืมมาจากภาษาจีน การเรียกรู้ตัวคันจิในภาษาญี่ปุ่นนั้น จำเป็นต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีวิธีอ่านหลายแบบ สำหรับตัวคันเกิดจากการวาดภาพตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา, แม่น้ำ, ต้นไม้, พระอาทิตย์ และ พระจันทร์ เป็นต้น ต่อมาพัฒนาจนกลายเป็นตัวอักษรที่ใช้เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน

วิธีใช้ 的 得 地 จำง่ายในภาษาจีน

วิธีใช้ 的 得 地 จำง่ายในภาษาจีน

วิธีใช้ 的 得 地 จำง่ายในภาษาจีน 的,得,地 ไวยากรณ์ที่ดูเผินๆก็ไม่(น่าจะ)ยาก แต่กลับสร้างความสับสนให้คนเรียนภาษาจีนมากมาย เพราะทั้ง 3 คำนี้อ่านออกเสียงว่า de เหมือนกันแถมยังมีวิธีใช้คล้ายๆกัน เคล็ดลับนั้นง่ายนิดเดียว แค่ให้ดูชนิดของคำที่วางไว้ด้านหน้าและด้านหลังของ 的,得,地 ให้ดีๆ ก็จะช่วยให้แยกแยะได้ง่ายขึ้น คราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันบ้าง “的”、”地” และ “得”  ทั้ง 3 คำนี้ ล้วนเป็นคำเสริมโครงสร้าง (结构助词) และออกเสียงเหมือนกันหมด คือ “de” ต่างกันตรงวิธีการใช้งาน

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming) คณิตศาสตร์ ม.6

กำหนดการเชิงเส้น(Linear Programming) หมายถึงในการทำการประกอบกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนทางด้านวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะทำได้ปริมาณบางอย่างมีค่ามากที่สุดหรือมีค่าน้อยที่สุด เช่นนำมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร หรือปัจจัยที่  มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสูญเสียน้อยที่สุดในการดำเนินงาน

ภาษาจีนพื้นฐาน-ตัวอักษรในภาษาจีน

ภาษาจีนพื้นฐาน-ตัวอักษรในภาษาจีน

ตัวอักษรในภาษาจีน   พยัญชนะ สระ และ วรรณยุกต์ในภาษาจีน, การอ่านตัวสะกดหรือพินอิน (拼音)ภาษาจีน ภาษาจีนเป็นภาษารูปภาพ ไม่ใช่ภาษาสะกดผสมอักษรดังเช่นภาษาไทย จึงควรศึกษาวิธีเขียนอ่านตัวสะกดภาษาจีนเอาไว้ เพื่อเวลาพบอักษรตัวใดที่อ่านไม่ออก หรือไม่มั่นใจในการออกเสียง สามารถเปิดค้นหาอ่านในพจนานุกรม และใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์ภาษาจีนแบบสะกดคำได้

ภาษาจีนพื้นฐาน พยัญชนะ และ สระ 

ระบบการสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Pinyin) ตัวพยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ วิเคราะห์เทียบเสียงกับภาษาไทย หลักเบื้องจีนการเขียนตัวอักษรจีน ศึกษาเส้นขีดต่างๆของตัวอักษรจีนกฎเกณฑ์ระเบียบในการเขียนตัวอักษรจีน การสนทนาทักทายในชีวิตประจำวันเช่น การกล่าวทักทายสวัสดี ถามตอบชื่อ-สกุล กล่าวคำอำลา คำขอบคุณ การบอกวันเวลา สถานที่ การนับเลข คำศัพท์ที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ตลอดจนโครงสร้างรูปประโยค ไวยากรณ์ การใช้คำต่างๆ เกร็ดความรู้ที่มาของแต่ๆละเส้นขีดของตัวอักษรจีน

ศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ และ ของใช้ต่าง ๆ

ศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ และ ของใช้ต่าง ๆ

ศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ รู้ภาษาจีนเบื้องต้น ที่จะช่วยทำให้คุณสื่อสารภาษาจีนเก่งขึ้น