วิธีเอาชนะความขี้เกียจ และทำให้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เคล็ดลับง่ายๆ ของวิธีขจัดความขี้เกียจ เคล็ดลับบางประการในการลดความขี้เกียจมีดังนี้

ข้างขึ้นข้างแรมกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง

เอกภพและกาแล็กซี-ข้างขึ้นข้างแรมกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์

เอกภพและกาแล็กซี-ข้างขึ้นข้างแรมกับการเกิดน้ำขึ้นน้ำลง ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ การเกิดข้างขึ้น-ข้างแรม ข้างขึ้นข้างแรม (The Moon’s Phases) เกิดขึ้นเนื่องจากดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลม ไม่มีแสงในตัวเอง ด้านสว่างได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ถูกบังด้วยเงาของตัวเอง ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ทำให้มุมระหว่างดวงอาทิตย์-ดวงจันทร์-โลก เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปวันละ 12 องศา  เมื่อมองดูดวงจันทร์จากโลก เราจึงมองเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นวงรอบดังภาพที่ 1 ใช้ประมาณ 30 วัน

เรขาคณิตสองมิติ ( two – dimensional geometric figure ) คณิตออนไลน์

รูปเรขาคณิตสองมิติ ( two – dimensional geometric figure )  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  ตามลักษณะของขอบหรือด้านของรูป  ได้แก่  กลุ่มที่มีขอบหรือด้านของรูปเป็นส่วนของเส้นตรง  กลุ่มนี้คือ “รูปหลายเหลี่ยม ( polygon )”  และกลุ่มที่มีขอบหรือด้านเป็นเส้นโค้งงอ  เช่น  รูปวงกลม  และรูปวงรี  เป็นต้น  กลุ่มนี้ไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ

วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ (Permutation and Combination) คณิตศาสตร์ออนไลน์

วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่ คณิตศาสตร์ออนไลน์ วิธีเรียงสับเปลี่ยน  และวิธีจัดหมู่ (Permutation and Combination)

การปฏิบัติระหว่างเซตและ สัญลักษณ์

การปฏิบัติระหว่างเซตและ สัญลักษณ์-เซตเบื้องต้น

การปฏิบัติระหว่างเซต ปฏิบัติการระหว่างเซต คือ การนำเซตต่าง ๆ มากระทำกันเพื่อให้เกิดเป็นเซตใหม่ได้ ซึ่งทำได้ 4 วิธี คือ

ประเภทของเซตและความสัมพันธ์-เซตเบื้องต้น

ประเภทของเซตและความสัมพันธ์-เซตเบื้องต้น ประเภทของเซต 1.       เซตว่าง (Empty Set) คือ เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย { } หรือ   (phi) เช่น

สับเซต และ เพาเวอร์เซต ( Subset and Power set) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สับเซต และ เพาเวอร์เซต สับเซต (subset) หรือ “เซตย่อย”  คือ เซตที่เล็กกว่าหรือเท่ากันกับเซตที่กำหนด โดยต้องใช้สมาชิกร่วมกับเซตที่กำหนดเท่านั้น

การหารลงตัว (Divisibetity)-ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นคณิตออนไลน์

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น การหารลงตัว (Divisibetity)                 บทนิยาม           ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ a 0 เรากล่าวว่า

วิธีการใช้ Reflexive Pronouns-ภาษาอังกฤษออนไลน์

วิธีการใช้ reflexive pronoun สรรพนามตนเองในประโยค ก่อนที่จะมาเรียนรู้วิธีการใช้ของ reflexive pronouns สรรพนามตนเอง เราลองดูกันว่า คำสรรพนามสะท้อน สามารถอยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างในประโยค ซึ่ง reflexive pronouns (สรรพนามตนเอง) จะสามารถตามหลังกริยา หลังคำบุพบท หลังคำนาม เป็นประธาน และท้ายประโยค