ชนิดของลำดับ(Sequences )

ชนิดของลำดับ(Sequences )- คณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.ปลาย

ลำดับ ( Sequence ) คือ เซตของจำนวนหรือตัวเลขที่เรียงกันเป็นระเบียบและมีเงื่อนไข เช่น ลำดับของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ก็จะสามารถเขียนได้เป็น 1, 2, 3, 4, … โดยตัวเลขเหล่านี้ เรียกว่า พจน์ ( Term ) เซตของลำดับจะเขีบยแทนด้วย a1,a2,a3 , . . an

วิธีเก็บเงิน แบบจริงจัง

วิธีเก็บเงิน แบบจริงจัง การรู้จักเก็บ รู้จักออม เผื่อไว้ในยามฉุกเฉิน

เงินทองเป็นของสำคัญ การรู้จักเก็บ รู้จักออม เผื่อไว้ในยามฉุกเฉิน จึงนับเป็นเรื่องที่ฉลาดแบบสุดๆ ถึงจะใช้เงินที่มี เทคนิคง่ายๆ

ชีพจรปกติเป็นอย่างไรมาดูแลสุขภาพกัน

ระดับชีพจรปกติควรจะอยู่ระหว่าง 60 – 100 ครั้งต่อนาที หากอัตราการเต้นหัวใจต่ำกว่า 60 ครั้งต่อนาที นั่นหมายความว่าคุณมีภาวะหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (Bradycardia) แต่ถ้าหากจับ ชีพจร แล้วพบว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 100 ครั้งต่อนาที อาจหมายความว่าคุณกำลังมีภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ (Tachycardia) อย่างไรก็ตาม อัตราการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกัน อาจมาจากปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ดังนี้  

ลําดับและอนุกรมแบบสรุปย่อ ม.ปลาย

คณิตศาสตร์ ม.5 ลําดับและอนุกรมแบบสรุปย่อ เลขม.ปลาย

คณิตศาสตร์ ม.5 เนื้อหา ลำดับและอนุกรมแบบสรุปย่อ ลำดับ หมายถึง ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ซึ่งลำดับนั้น เป็นจำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฏเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลำดับทั่ว ๆ ไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

วิธีการแก้ระบบสมการพีชคณิตที่มีสองตัวแปร

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร บทความนี้ได้รวบรวมความรู้เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  โดยการเลือกกำจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง(x) เมื่อเลือกกำจัด x จะได้ค่า y แล้วนำค่าของตัวแปร(y) มาแทนค่าในสมการเพื่อหาค่าของตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปร (x) ซึ่งก่อนที่จะเรียนเรื่องนี้ น้องๆสามารถศึกษาเรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้กราฟ เพิ่มเติมได้ที่  ⇒⇒ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้กราฟ

บทสรุป ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ม.4-คณิตศาสตร์ออนไลน์ม.ปลาย

บทสรุป ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ม.4 นิยาม : ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวน q ที่ทำให้ m = nq

ทฤษฎีจำนวน (Number theory)

ทฤษฎีจำนวน (Number theory)-สมบัติของจำนวนจริง

สมบัติของจำนวนจริง  เนื่องจากว่า สมบัติของจำนวนจริงในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะที่คิดว่าสำคัญในทฤษฎีจำนวน (Number theory) ถ้าให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว จะได้ว่าจำนวนจริงจะมีสมบัติดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ ภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาอะไรบ้าง 

แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ ภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาอะไรบ้าง แนวข้อสอบที่วิเคราะห์จากข้อสอบที่ออกสอบบ่อย มาเป็นแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง ครบถ้วนทุก Part

การเตรียมตัวเรียนก่อนเปิดเทอม

การเตรียมความพร้อม ไม่ว่ากับเรื่องไหนๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นเรื่องเรียนแล้ว ก็ยิ่งสำคัญมากๆ ไม่แพ้กัน ซึ่งนอกจากการเตรียมความพร้อมของสิ่งของ สถานที่ต่างๆแล้ว การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ