ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความหมายของศัพท์ตรรกศาสตร์            คำว่า “ตรรกศาสตร์” ได้มาจากศัพท์ภาษาสันสฤตสองศัพท์ คือ ตรรก และศาสตฺร ตรรก หมายถึง การตรึกตรอง ความคิด ความนึกคิด และคำว่า ศาสตฺร หมายถึง วิชา ตำรา รวมกันเข้าเป็น“ตรรกศาสตร์” หมายถึง วิชาว่าด้วยความนึกคิดอย่างเป็นระบบ ปราชญ์ทั่วไปจึงมีความเห็นร่วมกันว่า ตรรกศาสตร์ คือ วิชาว่าด้วย การใช้กฎเกณฑ์

เรียนคณิตออนไลน์- ก่อนสอบปลายภาคเตรียมตัวอย่างไรดี

แนะนำเนื้อหาที่เรียนคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย) มีดังต่อไปนี้ ม.4 เทอม 1 จะเป็นการเรียนในเชิงของปรับพื้นฐานของคณิตศาสตร์ ได้แก่  เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง    ม.4 เทอม 2 เป็นเรื่องของพื้นฐานความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ได้แก่ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม     ม.5 เทอม 1 จะได้เรียนฟังก์ชันอีกเช่นกัน แต่เพิ่มความยากและซับซ้อนมากขึ้น และยังมีเรื่องปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางอีกด้วย ได้แก่ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์   ม.5 เทอม 2 จะเป็นเรื่องการนำเวกเตอร์ไปเขียนจำนวนเชิงซ้อน และหลักการนับจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ในการทำงานทั้งหมด รวมไปถึงความน่าจะเป็น จำนวนเชิงซ้อน หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น   ม.6 เทอม 1 เรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ฟังก์ชันแต่มีความยากขึ้น ได้แก่ ลำดับและอนุกรม แคลคูลัสเบื้องต้น   ม.6 เทอม 2 กล่าวถึงเรื่องของสถิติศาสตร์…

เทคนิคเตรียมตัวสอบ a-level 67 คณิตศาสตร์

เทคนิคเตรียมตัวสอบ a-level 67 คณิตศาสตร์ การต้องเตรียมตัวสอบมาอย่างมั่นใจ และวิธีที่จะทำให้น้องๆ มั่นใจในสนามสอบได้ คือ การอ่านให้ตรงกับแนวข้อสอบ เทคนิคเตรียมตัวสอบ a-level มาฝากน้องๆ และทำการวิเคราะห์มาให้แล้วนั่นเองค่ะ คราวนี้น้อง ๆ ก็ไม่ต้องเสี่ยงดวง ไม่ต้องจับยามสามตา ไม่ต้องเดาสุ่มแล้วว่าข้อสอบจะออกบทไหนมากหรือน้อย ก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างมากสำหรับน้อง ๆ TCAS67 รวมถึงน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบ A-Level หากอยากรู้แล้วว่าอยากได้คะแนนสอบ A-Level ในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ แคลคูลัส ม.6 คณิตศาสตร์สำหรับสอบ TCAS 66

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ แคลคูลัส ม.6 คณิตศาสตร์สำหรับสอบ TCAS 66

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ แคลคูลัส ม.6  คณิตศาสตร์สำหรับสอบ TCAS 66 สรุปสูตรคณิตศาสตร์ แคลคูลัส ม.6 เทอม1 #DEK66 ออกสอบ A-LEVEL วิชาสามัญ น้องๆ TCAS66 ต้องรีบเก็บให้ครบทุกเนื้อหา

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.6 คณิตศาสตร์สำหรับสอบ TCAS 66

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม ม.6 คณิตศาสตร์สำหรับสอบ TCAS 66

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรม ม.6  คณิตศาสตร์สำหรับสอบ TCAS 66 สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 #DEK66 ออกสอบ A-LEVEL วิชาสามัญ น้องๆ TCAS66 ต้องรีบเก็บให้ครบทุกเนื้อหา

สูตรวัดพื้นที่ ไร่ งาน ตารางวา และวิธีการแปลงหน่วย

สูตรวัดพื้นที่ ไร่ งาน ตารางวา และวิธีการแปลงหน่วย

หน่วยวัดที่ดิน ไร่-งาน-ตารางวา-ตารางเมตร และวิธีการแปลงหน่วย ในโฉนดและเอกสารราชการจะแสดงหน่วยเนื้อที่ดินเป็น ไร่ งาน และตารางวา รวมถึงการคำนวณหาราคาซื้อ-ขายและการหาราคาประเมินที่ดินด้วย 1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร