สรุปสูตรอินทิกรัลของฟังก์ชัน(Integral of Function) คณิตศาสตร์ ม.6

สรุปสูตรอินทิกรัลของฟังก์ชัน(Integral of Function) อินทิกรัล (Integral) คือ ผลลัพธ์ของการคำนวณแบบอินทิเกรต (Integration) คือการคำนวณ ฟังก์ชันโดยทั่วๆไป เช่นการคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟ หรือหาแรงกระทำต่อวัตถุ อินทิกรัลสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 1. อินทิกรัลจำกัดเขต (definite integral) 2. อินทิกรัลไม่จำกัดเขต (indefinite integrals)

เฉลยโจทย์ ข้อสอบ PAT1 ปี65เรื่อง แคลคูลัส อินทิกรัลของฟังก์ชัน(integration) ม.6

เฉลยโจทย์ แนวข้อสอบ PAT1 ปี65 ตอนที่ 6 อินทิกรัลของฟังก์ชัน (Integral of Function ) ม.6 #แคลคูลัส #integration

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 แก้สมการ ของสมการ ลอการิทึม

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯศาสตร์ วิชาสามัญ ปี 65 แก้สมการ ของสมการ ลอการิทึม ( Logarithm function )

เฉลยแนวข้อสอบคณิตฯศาสตร์ วิชาสามัญปี 2565 แก้สมการ ของสมการ ลอการิทึม ( Logarithm function )

วิธีเรียงสับเปลี่ยน

ความน่าจะเป็นเรื่อง-วิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)

ธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation)วิธีเรียงสับเปลี่ยน หมายถึง การจัดเรียงอันดับสิ่งของโดยถือเอาอันดับเป็นสำคัญ เช่น วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษร 3 ตัว คือ A, B และ C นำมาจัดเรียงอันดับทั้งหมดได้ดังนี้ ABC, ACB, BAC, CAB, CBAเรียกว่า วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง 3 ตัวนี้มี 6 วิธี

ความน่าจะเป็น ( Probability ) เบื้องต้นคณิตศาสตร์ ม.6

ความน่าจะเป็น ( Probability ) ความน่าจะเป็น หรือ Probability ทฤษฎีความน่าจะเป็นเริ่มมาจากปัญหาของการเล่นเกมการพนัน โดยมีนักพนันชาวฝรั่งเศสชื่อ เซอวาลิเยร์ เดอ เมเร (Chevalier de Mire) ซึงนิยมเล่นพนันมาก เดอ เมเร มีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ยังแก้ไม่ตกสักที คือปัญหาในการแบ่งเงินพนันกันระหว่างนักพนัน แกเลยเข้าไปขอคำแนะนำจากนักคณิตศาสตร์ที่ปราดเปรื่องที่สุดในฝรั่งเศสยุคนั้น คือปาสคาล (Pascal) และแฟร์มาต์ (Fermat) จนเป็นที่มาของทฤษฎีความน่าจะเป็นในยุคปัจจุบัน

ปรับวิธีคิดพิชิตการเรียนรู้ ให้สำเร็จในการเรียน

ปรับวิธีคิดพิชิตการเรียนรู้ ให้สำเร็จในการเรียนมีดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายในแต่ละวัน 2. วางแผนการเรียนโดยละเอียด 3. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียน 4. จดโน้ตเวลาเรียน 5. บริหารเวลาเรียนและพักผ่อนให้เหมาะสม