เจาะลึก PAT3 ความถนัดวิศวะ ใน TCAS65

เจาะลึก PAT3 ความถนัดวิศวะ ใน TCAS65 ที่ออกโดย สสวท.

เจาะลึก PAT3 ความถนัดวิศวะ ใน TCAS65 ที่ออกโดย สสว ….ใครอยากเข้าคณะวิศวะ แนะนำให้รับฟิตคะแนน PAT3 ไปสู้เลย เพราะใช้สัดส่วนคะแนนเยอะและยังเก็บคะแนนได้ง่ายกว่าที่คิด ถ้าคะแนนพุ่งโอกาสติดวิศวะก็พุ่งตามไปด้วยแน่นอน! ข้อสอบออกอะไร?  ไปดูกัน….

มาดูสรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS65 ล่าสุด

มาดูสรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS65 ล่าสุด

มาดูสรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS65 (TCAS ย่อมาจาก Thai University Center Admission System)ล่าสุด สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบทั้งหมด 82 แห่ง โดยจะดำเนินการภายใต้ระบบ myTCAS ในการจัดการสิทธิ์การสมัครทั้ง 4 รอบ TCAS65 มีทั้งหมด 4 รอบ 4 รูปแบบด้วยกันมีดังนี้

สรุปเนื้อหาวิชาคณิตฯ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้น ม.5

สรุปเนื้อหาวิชาคณิตฯ เรื่องลำดับและอนุกรม ชั้น ม.5 ลำดับและอนุกรม คืออะไร ลำดับ หมายถึง ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ซึ่งลำดับนั้น เป็นจำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฏเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นลำดับทั่ว ๆ ไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ลำดับอนันต์ คือ ลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์ไม่จำกัด โดยฟังก์ชันเป็นลำดับที่มีโดเมนเป็น { 1, 2, 3, … }

มารู้จักกับ มุมเรเดียนกับมุมองศา

มารู้จักกับ มุมเรเดียนกับมุมองศา-คณิตฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เรเดียนและองศาต่างก็เป็นหน่วยในการวัดขนาดของมุมทั้งคู่ วงกลมหนึ่งวงมีค่าเท่ากับ 2π เรเดียนหรือเท่ากับ 360° พูดง่ายๆ คือทั้งสองค่าต่างก็เท่ากับการวนรอบวงกลม “หนึ่งรอบ” เนื่องจาก 1π เรเดียน เท่ากับ 180° เราจึงนำ 180/π มาใช้ในการแปลงเรเดียนเป็นองศา ถ้าต้องการแปลงเรเดียนเป็นองศา เราแค่ต้องนำ 180/π มาคูณกับขนาดของมุมในหน่วยเรเดียน ถ้าต้องการรู้ว่าจะสามารถแปลงเรเดียนเป็นองศาได้อย่างไรและอยากเข้าใจหลักในการคำนวณ ลองอ่านขั้นตอนต่างๆ

เรขาคณิต(Geometry)

เรขาคณิต(Geometry)-คณิตศาสตร์ในชิวิตประจำวัน

เรขาคณิต (Geometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีกว่า Geometrein (geo หมายถึง earth และ metrein หมายถึง to measure) แต่ความหมายของเรขาคณิตในปัจจุบันมีความแตกต่างออกไปมาก เพราะว่าวิชาเรขาคณิตได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและแตกสาขาออกไปหลายสาขา และ เรขาคณิตที่ศึกษาในระดับมัธยมก็เป็ นเพียงเรขาคณิตของยูคลิด (Euclidean Geometry) ซึ่งถือว่าเป็น พื้นฐานที่ทา ใหม้ีวิวฒั นาการไปสู่เรขาคณิตแบบอื่นๆ จนเป็นที่ยอมรับกนัว่ายคูลิดเป็นบิดาแห่งวิชา เรขาคณิต (Geometry)

ประโยคคำถาม

ประโยคคำถาม Who, When, Where, Why, What, Whom, How

ประโยคคำถาม Who, When, Where, Why, What, Whom, How  ประโยคคำถาม (Question sentence) เป็นประโยคที่ใช้ถามเพื่อต้องการคำตอบจาก ผู้ที่เราสนทนาด้วย ประโยคคำถามมี 4 ชนิด คือ

ทฤษฎีจำนวน (Number Theory)เรื่องจำนวนเฉพาะ (Prime Number)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ทฤษฎีจำนวน  (Number Theory)เรื่อง จำนวนเฉพาะ (Prime Number) จำนวนเฉพาะ(prime number) คือ จำนวนที่มากกว่า 1 และมีตัวประกอบเพียงสองตัวได้แก่ 1 และตัวเองเท่านั้น เรียกว่า จำนวนเฉพาะ