บทสรุป ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ม.4-คณิตศาสตร์ออนไลน์ม.ปลาย

บทสรุป ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น ม.4 นิยาม : ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวน q ที่ทำให้ m = nq

ทฤษฎีจำนวน (Number theory)

ทฤษฎีจำนวน (Number theory)-สมบัติของจำนวนจริง

สมบัติของจำนวนจริง  เนื่องจากว่า สมบัติของจำนวนจริงในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะที่คิดว่าสำคัญในทฤษฎีจำนวน (Number theory) ถ้าให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้ว จะได้ว่าจำนวนจริงจะมีสมบัติดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ ภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาอะไรบ้าง 

แนวข้อสอบ GAT เชื่อมโยง+อังกฤษ ภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาอะไรบ้าง แนวข้อสอบที่วิเคราะห์จากข้อสอบที่ออกสอบบ่อย มาเป็นแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริง ครบถ้วนทุก Part

การเตรียมตัวเรียนก่อนเปิดเทอม

การเตรียมความพร้อม ไม่ว่ากับเรื่องไหนๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นเรื่องเรียนแล้ว ก็ยิ่งสำคัญมากๆ ไม่แพ้กัน ซึ่งนอกจากการเตรียมความพร้อมของสิ่งของ สถานที่ต่างๆแล้ว การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ

เปอร์เซ็นต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ-เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ คณิตศาสตร์ออนไลน์ ม.6

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ-เปอร์เซ็นต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ เปอร์เซนต์ไทล์ เดไซล์ ควอร์ไทล์ เป็นการวัดตำเเหน่งของข้อมูลชุดหนึ่งๆ เมื่อแบ่งคะแนนหรือข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วน 10 ส่วน และ 4 ส่วน ตามลำลับ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล

สนามไฟฟ้า (Electric filed)

สนามไฟฟ้า (Electric filed) ฟิสิกส์ออนไลน์ ม.ปลาย

สนามไฟฟ้า (Electric filed)       สนามไฟฟ้า( Electric Field)  E   หมายถึง บริเวณใด ๆ ที่มีแรงกระทำต่อประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเว็กเตอร์ ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ดังนั้น ในการคำนวณหาค่าของสนามไฟฟ้า จึงต้องใช้การคิดแบบเว็กเตอร์

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetics)

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetics)

การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetics) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation (EM radiation หรือ EMR)) เป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นวิทยุ (Radio waves) คลื่นไมโครเวฟ (Microwaves)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ออนไลน์ ม.ปลาย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ออนไลน์ ม.ปลาย

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า           ธรรมชาติของ “แสง” แสดงความประพฤติเป็นทั้ง “คลื่น” และ “อนุภาค” เมื่อเรากล่าวถึงแสงในคุณสมบัติความเป็นคลื่น เราเรียกว่า “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า” (Electromagnetic waves) ซึ่งประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าทำมุมตั้งฉาก ดังที่แสดงในภาพที่ 1 แสงเคลื่อนที่ไปในอวกาศด้วยความเร็ว 300,000,000 เมตร/วินาที เมื่อเรากล่าวถึงแสงในคุณสมบัติของอนุภาค เราเรียกว่า “โฟตอน” (Photon) เป็นอนุภาคที่ไม่มีมวล