การปฏิบัติระหว่างเซตและ สัญลักษณ์

การปฏิบัติระหว่างเซตและ สัญลักษณ์-เซตเบื้องต้น

การปฏิบัติระหว่างเซต ปฏิบัติการระหว่างเซต คือ การนำเซตต่าง ๆ มากระทำกันเพื่อให้เกิดเป็นเซตใหม่ได้ ซึ่งทำได้ 4 วิธี คือ

ประเภทของเซตและความสัมพันธ์-เซตเบื้องต้น

ประเภทของเซตและความสัมพันธ์-เซตเบื้องต้น ประเภทของเซต 1.       เซตว่าง (Empty Set) คือ เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย { } หรือ   (phi) เช่น

สับเซต และ เพาเวอร์เซต ( Subset and Power set) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สับเซต และ เพาเวอร์เซต สับเซต (subset) หรือ “เซตย่อย”  คือ เซตที่เล็กกว่าหรือเท่ากันกับเซตที่กำหนด โดยต้องใช้สมาชิกร่วมกับเซตที่กำหนดเท่านั้น

การหารลงตัว (Divisibetity)-ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นคณิตออนไลน์

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น การหารลงตัว (Divisibetity)                 บทนิยาม           ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ a 0 เรากล่าวว่า

วิธีการใช้ Reflexive Pronouns-ภาษาอังกฤษออนไลน์

วิธีการใช้ reflexive pronoun สรรพนามตนเองในประโยค ก่อนที่จะมาเรียนรู้วิธีการใช้ของ reflexive pronouns สรรพนามตนเอง เราลองดูกันว่า คำสรรพนามสะท้อน สามารถอยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างในประโยค ซึ่ง reflexive pronouns (สรรพนามตนเอง) จะสามารถตามหลังกริยา หลังคำบุพบท หลังคำนาม เป็นประธาน และท้ายประโยค

The Present Perfect – รูปประโยคและความหมายของ present perfect ภาษาอังกฤษ ออนไลน์

รูปประโยคและความหมายของ present perfect  1.  ประโยค Present Perfect Tense เชิงบอกเล่า โครงสร้าง : Subject + have , has + Verb 3    ( ประธาน + have , has + กริยาช่อง 3 ) ตัวอย่าง : 1. I have studied English for 5 years.( ฉันเรียนภาษาอังกฤษมา 5 ปีแล้ว ) 2. He has lived in Bangkok since 1990.( เขาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 )…

วิธีการใช้ Used to/To get used to/To be used to ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

การใช้: ใช้เมื่อเคยชินหรือคุ้นเคยกับบางสิ่ง และเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรือผิดปกติอีกต่อไป โดยส่วนมากมักใช้เมื่อได้ผ่านขั้นตอนที่เริ่มจะเคยชินกับสิ่งๆ นั้นแล้ว

ลำดับฮาร์มอนิก(Harmonic Sequence)-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ลำดับฮาร์มอนิก(Harmonic Sequence) เป็นลำดับเลขคณิตแล้ว เป็นลำดับฮาร์มอนิก   พจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิต คือ a n = a 1  + (n-1)d  ดังนั้น พจน์ที่ n ของลำดับฮาร์มอนิกคือ ถ้า a,H,b เป็นลำดับฮาร์มอนิกแล้ว เป็นลำดับเลขคณิต  จะได้   ลำดับฮาร์มอนิก หมายถึง ลำดับซึ่งแต่ละพจน์เป็นส่วนกลับของลำดับเลขคณิต นั่นคือ