เลขยกกำลัง-ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม

การเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เลขยกกำลัง-ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม-เลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่เป็นของจำนวนจริง-ทีเป็นจำนวนเต็ม

ประพจน์ที่สมมูลกัน และ สัจนิรันดร์

ประพจน์ที่สมมูลกัน และ สัจนิรันดร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 ออนไลน์

ประพจน์ที่สมมูลกัน และ สัจนิรันดร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ม.4 ประพจน์ที่สมมูลกัน และ สัจนิรันดร์  ประพจน์ที่สมมูลกัน      ประพจน์ 2 ประพจน์จะสมมูลกัน ก็ต่อเมื่อ ประพจน์ทั้งสองมีค่าความจริงเหมือนกัน ทุกกรณีของค่าความจริงของประพจน์ย่อย

การเขียน แผนภาพ เวนน์-ออยเลอร์-เซต คณิตศาสตร์ ม.4 ออนไลน์

การเขียน แผนภาพ เวนน์-ออยเลอร์-เซต คณิตศาสตร์ ม.4 แผนภาพ เวนน์-ออยเลอร์ แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์             แผนภาพออยเลอร์(Eulerdiagram)เป็นแผนภาพที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของเซตต่างๆโดยให้วงกลมแต่ละวงแทนแต่ละเซตและแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละเซตด้วยการครอบซึ่งแสดงความเป็นสับเซตการทับซ้อนกัน

เซตกำลัง (Power set) เพาเวอร์เซต คณิตศาสตร์ ม.4

เซตกำลัง (Power set) เพาเวอร์เซต คณิตศาสตร์ ม.4 ออนไลน์

เซตกำลัง (Power set) เพาเวอร์เซต คณิตศาสตร์ ม.4 ซับเซตและเพาเวอร์เซต ( subset & power set)   สับเซต (Subset)           ถ้าสมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B แล้ว จะเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B จะเขียนว่า  เซต A เป็นสับเซตของเซต B แทนด้วย A ⊂ B

การกล่าวถึงอดีต the simple past อังกฤษออนไลน์ ระดับชั้น ม.4

การกล่าวถึงอดีต the simple past อังกฤษออนไลน์  การใช้ past simple tense ในการบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดึต แต่ในบางกรณีก็มีการใช้ past simple tense โดยไม่เกี่ยวกับเวลาในอดีตได้เช่นกันนะคะ ยังมีการใช้ past simple ในสถานการณ์อื่นๆ อีกหลายแบบเลยค่ะ อย่างเช่นใช้พูดคุยกันซึ่งหน้าในปัจจุบันเพื่อให้ฟังดูสุภาพมากขึ้น, ใช้พูดถึงสถานการณ์ในอนาคตที่เราไม่ค่อยมั่นใจนัก, เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างประโยค past simple tense พร้อมคำอธิบายหลักการใช้ในแบบต่างๆ อย่างละเอียด เริ่มจากตัวอย่างการใช้ past simple tense