นิยามเรื่องจำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers)

นิยามเรื่องจำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers) มัธยมศึกษาปีที่ 5

นิยามเรื่องจำนวนเชิงซ้อน (Complex Numbers) ระบบจำนวนที่เรารู้จักกันและได้เรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คือระบบจำนวนจริง(Real Number) แต่ระบบ

ส่วนประกอบต่างๆของวงกลม

ส่วนประกอบต่างๆของวงกลม

วงกลม เป็นรูปเรขาคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขาคณิตนี้ อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่ง บนระนาบเดียวกันเป็นระยะเท่ากัน

อัตราส่วนตรีโกณมิติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก-ตรีโกณมิติ (Trigonometry)

ตรีโกณมิติ (Trigonometry) มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 ค า คือ trigonon หมายถึง มุม 3 มุม และ metro หมายถึง การวัดในภาษาไทย ตรีโกณมิติมาจากค าว่า ตรี(แปลว่า สาม) โกณ (แปลว่า มุมหรือเหลี่ยม) มิติ (แปลว่า การวัด) ดังนั้น ตรีโกณมิติ หรือ Trigonometry จึงหมายถึง การวัดและหาความสัมพันธ์ระหว่าง

แบบทดสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์

แบบทดสอบเรื่อง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ม.4 -เรียนเลขออนไลน์

ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ม.4 โดยรวมแล้วเรียนอะไรบ้าง ตรรกศาสตร์ เบื้องต้น ที่จะต้องเรียนเรื่อง ประพจน์ การเชื่อมประพจน์ (ตัวเชื่อม และ หรือ ถ้า…แล้ว… ก็ต่อเมื่อ นิเสธ) ตารางค่าความจริงของประพจน์ การสมมูล สัจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล ประโยคเปิด ตัวบ่งประมาณ ครบทั้งบท

ความหมายของ Big Data

ความหมายของ Big Data ความเป็นมาของข้อมูลขนาดใหญ่

ความหมายของ Big Data      Big Data หมายถึง ปริมาณข้อมูลที่มหาศาล ทั้งแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งปะปนอยู่มากมายในการทำธุรกิจในแต่ละวัน หากแต่ไม่ใช่ปริมาณของข้อมูลที่เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญก็คือการที่องค์กรจัดการกับข้อมูลต่างหากการวิเคราะห์ Big Data นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและการเคลื่อนไหวในกลยุทธ์ธุรกิจ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน-เลขยกกำลัง-เลขออนไลน์

พื้นฐานเลขยกกำลัง ถ้า A เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า An = A x A x A x … x A ทั้งหมด n ตัว 

โครงสร้างโลก

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ หลักสูตรใหม่-โครงสร้างของโลก (Earth’s spheres)

โครงสร้างของโลก หลังการถือกำเนิดเมื่อกว่า 4,500 ล้านปีที่แล้ว โลก (Earth) ผ่านการปะทะและหลอมรวมกันของสสาร กลุ่มก๊าซ และธาตุต่างๆ มากมาย จากเศษซากการกำเนิดของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ จนมีมวล ขนาดและรูปร่างอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงภายในดาวเคราะห์หินดวงนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง  

เมทริกซ์ผกผัน(Inverse Matrix)-เมทริกซ์ ม.ปลาย

ค้นหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์รอง 2×2 แต่ละตัว ทุกรายการของเมทริกซ์ 3×3 ที่เปลี่ยนใหม่จะเชื่อมโยงกับเมทริกซ์ “รอง” 2×2 ที่สอดคล้องกัน ในการค้นหาเมทริกซ์รองที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคำก่อนอื่นให้ไฮไลต์แถวและคอลัมน์ของคำที่คุณเริ่มต้นด้วย ซึ่งควรรวมถึงห้าพจน์ของเมทริกซ์ สี่เทอมที่เหลือประกอบเป็นเมทริกซ์รอง