ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล

คณิตศาสตร์พื้นฐาน-ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูลคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สถิติ คืออะไร คำว่า สถิติ (Statistics) มีความหมาย 2 แบบด้วยกัน ความหมายแรก คือ ‘สถิติศาสตร์’ ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอข้อมูล เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการตัดสินใจ หรือการคาดคะเนข้อมูลบางอย่าง และเป็นความหมายที่เราจะมาพูดถึงกันในบทความนี้ ส่วนสถิติ ในอีกความหมายหนึ่ง คือ ตัวเลขที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้บ่งบอกข้อเท็จจริงบางอย่างที่เราสนใจ แต่ก็มีบางครั้งที่ผู้พูดอาจจะนำข้อมูลสถิติไปใช้เป็นกลยุทธ์ลวงตาเรา จนทำให้ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องสถิติ ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาชวนเชื่อได้ เช่น “80% ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้บอกว่าผิวกระจ่างใสขึ้นทันตาเห็น !” แต่คำว่า 80% ในที่นี้อาจจะมาจากผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แค่ 5-10 คน ซึ่งไม่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ใช้จริงทั้งหมด

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางแจกแจงความถี่ ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือการนับค่าโดยแสดงเป็นตัวเลยหรือปริมาณที่สามารถน าไปบวก ลบ คูณ หรือหาร และเปรียบเทียบกันได้อย่างมีความหมาย

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ หลักสูตรใหม่

เนื้อหาวิชาสอบ ดาราศาสตร์ -โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6

เนื้อหาวิชาสอบ ดาราศาสตร์ -โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ จาก MACEDUCATION ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อันหลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้เข้าถึงทุกองค์ความรู้ ในด้านดาราศาสตร์ -โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ดาราศาสตร์

ภาพรวมของการศึกษาชีววิทยาจากเล็กไปหาใหญ่

ชีววิทยาภาพรวมของการศึกษาชีววิทยาจากเล็กไปหาใหญ่

ชีววิทยาภาพรวมนี้ได้เราจะเข้าใจเนื้อหาชีววิทยาได้ดีขึ้น และรู้ว่าเนื้อหาที่เรากำลังเรียนอยู่ อยู่ในส่วนไหน และมีอะไรบ้างที่อยู่ในระดับเดียวกัน

เนื้อหาสอบฟิสิกส์หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้

เนื้อหาสอบฟิสิกส์หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้

เนื้อหาสอบฟิสิกส์หลักสูตรใหม่ เด็ก ม.4-ม.6 ควรรู้ เนื้อหาข้างต้นเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมวิชาฟิสิกส์ สำหรับน้องๆ สายวิทย์เท่านั้น และใช้เนื้อหานี้ในการสอบวิชาสามัญฟิสิกส์ และ TPAT ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

การดำเนินการของเซต -คณิตศาสตร์ ออนไลน์ ม.ปลาย

การดำเนินการของเซต คือ การนำเซตที่มีอยู่แล้วมาดำเนินการเพื่อให้ได้เซตใหม่ เราจะใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์เพื่อช่วยให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น การเขียนแผนภาพ เราจะใช้เอกภพสัมพัทธ์ U ด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนเซตที่อยู่ใน U เราอาจจะเขียนแทนด้วยวงกลม วงรี หรือรูปอื่นๆ

ประโยชน์ของระบบ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

ประโยชน์ของระบบ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

มารู้จักคลาวด์คอมพิวติ้ง  (Cloud Computing) แบบง่ายๆ มารู้จักกัน หากแปลความหมายของคำว่า  Cloud Computing คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน และให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloudจากที่ไหนก็ได้ ดังแผนภาพด้านล่างนี้นั่นเอง จะเห็นว่าด้านในของกรอบที่เป็นก้อนเมฆก็คือทรัพยากรของผู้ให้บริการที่มีทั้ง Hardware และ Software

อัปเดตความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security

อัปเดตความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security มีอะไรบ้าง?

สิ่งหนึ่งของอุปกรณ์ที่เชื่อมอินเตอร์เน็ตหรือ IoT นั้นเข้ามาสร้างความสะดวกสบายให้เรามากมาย เช่น เก็บข้อมูลการนอน เก็บข้อมูลความดันโลหิต หรือเก็บข้อมูลการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะเป็นอย่างไรถ้าหากอุปกรณ์เหล่านั้นถูกโจรกรรมไปเพื่อนำไปขายให้กับผู้ที่ไม่หวังดี ฉะนั้นเราจึงต้องพึ่งพาระบบในการมาป้องกัน ที่เรียกว่า Cybersecurity

Metaverse

สู่โลกเสมือนจริงด้วย Metaverse โลกเสมือนที่ไร้ขีดจำกัด

Metaverse เป็นแนวไอเดียของ “นีล สตีเฟนสัน” ที่เขียนในหนังสือนวนิยายวิทยาศาสตร์ Snow Fish เป็นครั้งแรกในปี 2535 มาจากการผสมคำ meta ที่แปลว่า เหนือ (beyond) กับจักรวาล (universe) จากนั้นก็มีนวนิยายหลายๆเรื่องตามมา และมีผู้ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรื่อยมา