รูปแบบการย่อคำในภาษาพูดและภาษาอังกฤษในประโยคคำถาม

รูปแบบการย่อคำในภาษาพูดและภาษาอังกฤษในประโยคคำถาม

รูปแบบการย่อคำในภาษาพูดและภาษาอังกฤษในประโยคคำถาม ภาษาอังกฤษ (Contraction) อย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวย่อ เขามีไว้ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันเสียส่วนใหญ่ ส่วนการพูดและสนทนาที่เป็นทางการ เขาจะยังคงใช้คำเต็มๆอยู่ และในภาษาเขียนก็เช่นกัน จะไม่ใช้ตัวย่อ เพราะมันดูไม่เป็นทางการนั่นเอง ตัวย่อในที่นี้มักจะเป็นการย่อระหว่าง

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องแผนภาพกล่องหรือ box plot

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องแผนภาพกล่องหรือ Box-plot แผนภาพกล่องหรือ Box-plot เป็นแผนภาพที่แสดงการกระจายของข้อมูล แผนภาพกล่องนั้นเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ  Quartile (ควอร์ไทล์)แล้วเอามาสร้างเป็นกล่อง มาดูไปพร้อมกันเลยว่าเป็นอย่างไร มาดูข้อสอบ o-net ที่เกี่ยวกับแผนภาพกล่องกันครับ 1. คะแนนสอบความรู้ทั่วไปของนักเรียน 200 คนนำเสนอโดยใช้แผนภาพกล่องดังนี้ ข้อใดเป็นเท็จ (o-net 53/32) 1) จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 12 ถึง 16 คะแนน มีเท่ากับ จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 16 ถึง 18 คะแนน 2) จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 12 ถึง 18 คะแนน มีเท่ากับ จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 18 ถึง 24 คะแนน 3)  จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 10 ถึง 12 คะแนน มีเท่ากับ จำนวนนักเรียนที่ทำได้ 18 ถึง 24 คะแนน 4) จำนวนนักเรียนที่ทำได้…

สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก           จำนวนตรรกยะ (rational number) เป็นจำนวนจริงที่สามารถเขียนได้ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์  และเขียนในรูปทศนิยมซ้ำได้จำนวนอตรรกยะ (irrational number)  เป็นจำนวนจริงที่ไม่ใช่จำนวนตรรกยะซึ่งไม่สามารถเขียนในรูปทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนของจำนวนเต็มที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์แต่เขียนได้ในรูปทศนิยมไม่ซ้ำ และสามารถกำหนดค่าโดยประมาณได้การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม คือ การนำส่วนไปหารเศษการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน คือ ทศนิยม 1 ตำแหน่ง หารด้วย 10 2

ระบบจำนวนจริง (Real number)

ระบบจำนวนจริง (Real number) จํานวนจริงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ จํานวนตรรกยะ และจํานวนอตรรกยะ 1.จำนวนตรรกยะ (Rational Number) หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนได้ในรูป เศษส่วน ของจำนวนเต็ม (ตัวส่วนไม่เท่ากับ 0 ) หรือเป็นทศนิยมซ้ำ เช่น 12,−35,227,−6,0.3,0.43˙8˙,7.643,3621​,5−3​,722​,−6,0.3,0.43˙8˙,7.643,36​

จำนวนจริง (Real Numbers)

จำนวนจริง (Real Numbers)

จำนวนจริง (Real Numbers) จำนวนจริงคือจำนวนที่ประกอบขึ้นมาจาก จำนวนตรรกยะ และ จำนวนอตรรกยะ นั่นคือ ถ้าเรามองไปที่เส้นจำนวน ทุกๆจุดบนเส้นจำนวนคือจำนวนจริงทั้งหมด แล้ว ∞ และ -∞ เป็นจำนวนจริงหรือไม่ คำตอบคือไม่เป็นครับ เนื่อง ∞ มีใช่จำนวน แต่เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่บอกถึงจำนวนที่ไม่มีขอบเขตหรือไม่มีที่สิ้นสุด