สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 แบบสมบูรณ์

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 แบบสมบูรณ์

คณิตศาสตร์ ม.4 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 ตามหลักสูตรของ สสวท. (หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงปี 2560) ซึ่งเป็นหลักสูตรอัพเดทล่าสุด และใช้มาจนถึงปีปัจจุบัน

เรื่องที่เด็กม.6 ต้องเตรียมตัวก่อนลงสนาม TCAS67

เรื่องที่เด็กม.6 ต้องเตรียมตัวก่อนลงสนาม TCAS67 ค้นหาตัวเอง/คณะที่สนใจ สิ่งสำคัญสิ่งแรกที่แต่ละคนควรจะต้องรู้  ก่อนเตรียมตัวลงสนามสอบ ก็คือ “เป้าหมาย” ในการสอบครั้งนี้ หรือว่า คณะ/สาขาวิชาที่สนใจอยากจะเข้าไปเรียนนั่นเอง แต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากจะเรียนต่ออะไร สาขาวิชาไหน ก็ต้องเริ่มจากการค้นหาตัวเองก่อนค่ะ อาจจะลองมองหาสิ่งที่เราชื่นชอบ สนใจเป็นพิเศษ หรือศาสตร์ที่อยากจะเรียนรู้ หรือลองดูอาชีพที่อยากจะทำในอนาคต โดยวิธีค้นหาตัวเองก็มีหลากหลายรูปแบบ แต่ละคนสามารถเลือกที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งอาจจะแตกต่างกับเพื่อนก็ได้

เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน

เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน-คณิตศาสตร์ออนไลน์

เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน เป็นการยากที่จะทำให้เลขคณิตและการคำนวณอย่างคร่าวๆ เมื่อจำนวนเหล่านั้นมีค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดสิ่งที่สามารถทำได้ที่จะช่วยเขียนจำนวนเหล่านั้นให้กระชับยิ่งขึ้นก็คือการใช้เลขชี้กำลังและรูปแบบมาตรฐาน

ลำดับและอนุกรม

ลำดับและอนุกรม-คณิตศาสตร์ออนไลน์

ลำดับและอนุกรม หมายถึง จำนวนหรือพจน์ที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งลำดับทั่วๆ ไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ – ลำดับจำกัด คือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์จำกัด เช่น 1,2,3,4,…,100 – ลำดับอนันต์ คือลำดับซึ่งมีจำนวนพจน์ไม่จำกัด เช่น 1,2,3,4,…

 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

 พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร พีระมิด รูปเรขาคณิตสามมิติ มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม ผิวด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนด้านของฐาน มีจุดยอดร่วมกันเพียงจุดเดียว

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.3

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ม.3 พหุนาม เช่น 3x³ , 2x² +x,  x²−5 และ 3x²−6x+1 ซึ่งเป็นพหุนามดีกรีสองมาแล้ว ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่มีชื่อบทคล้ายกันนั่นคือสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1 แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2 คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อสมการ (inequality) เป็นประโยคที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์  <, >, ≤, ≥ หรือ ≠  แสดงความสัมพันธ์