การบวกเลขทศนิยม

การบวกเลขทศนิยม ถ้าเรามีจำนวนทศนิยม 2 จำนวนหรือมากกว่านั้นที่จะมารวมกัน เราก็บวกไปเหมือนกับจำนวนเต็ม แต่ต้องเขียนให้ตรงกันดังรูป จำไว้เลยว่าจุดทศนิยมนั้นต้องตรงกัน ลองดูตัวอย่างดังต่อไปนี้: ทำการบวก 2.7 และ 9.1 เข้าด้วยกัน

รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตัวอย่างเช่น สมการ x + 12 = 15 คำตอบของสมการนี้ คือ x = 3 เพราะเมื่อนำ x = 3 แทนในสมอการแล้วเป็นจริง   3 + 12 = 15 โดยในการหาคำตอบของสมการนั้น จะใช้วิธีการที่เรียกว่า การแก้สมการ โดยการแก้สมการนั้น คือ การหาคำตอบจากการใช้สมบัติการเท่ากันในการแก้ ซึ่งเราจะได้ศึกษากันในหัวข้อถัดไป

ประวัตินักคณิตศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญ

ประวัตินักคณิตศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์มากมาย จนได้มีผู้ตั้งนิยาม ความ รู้ และทฤษฎีมาเป็นบทเรียนต่างๆ มาเพื่อศึกษาค้นคว้า….บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหล่านั้นเราจึงให้ชื่อ ว่า เป็นนักคณิตศาสตร์ของโลก ซึ่ง ในบุคคลแต่ละท่านก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ที่ทุกคนควรรู้จักไว้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเราจะขอเสนอประวัตินักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในยุคก่อน

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ม. ต้น เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส นิยาม กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวกกำลังสองของความยาวด้านประกอบมุมฉาก เครื่องคิดเลขคณิตศาสตร์นี้ฟรีทันทีจะแก้สมการพีทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัสว่า a²+b²=c² และสามารถใช้ในการค้นหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมขวา เพียงแค่ใส่ความยาวของทั้งสองฝ่ายและ app ที่จะคำนวณด้านที่สามตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ม.1 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

คณิตศาสตร์ ม.1 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

คณิตศาสตร์ ม.1 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น วิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้ นำเสนอเรื่องราวของกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้รูปแบบของกราฟ และการนำไปใช้ และเรียนรู้ความสัมพันธ์เชิงเส้น

คณิตศาสตร์ ม.1 เรื่องจำนวนเต็ม

จำนวนเต็มคืออะไร จำนวนเต็ม คือ  จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในจำนวนนั้น ซึ่งจำนวนเต็มจะแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 1. จำนวนเต็มบวก ได้แก่  1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,… 2. จำนวนเต็มลบ  ได้แก่    …,-5 , -4 , -3 , -2 , -1 3. ศูนย์  ได้แก่   0 จำนวนเต็มบวก “จำนวนเต็มบวก” หรือเรียกอีกอย่างว่า “จำนวนนับ” ก็คือ จำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า 0 ขึ้นไป ได้แก่ 1, 2, 3, 4, 5,…  นับไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด และบอกไม่ได้ด้วยว่าจำนวนนับตัวสุดท้ายคืออะไร จำนวนเต็มลบ “จำนวนเต็มลบ” หรือ “เลขติดลบ”…

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้าม “หากค่าของจำนวนที่อยู่ห่างจาก 0 เท่ากัน แต่อยู่ต่างทิศทางกันมีค่าเท่ากันหรือไม่” (ค่าไม่เท่ากัน)  ทราบหรือไม่ว่า จำนวนที่อยู่ทิศทางต่างกันแต่มีระยะห่างจาก 0 เท่ากัน คือ จำนวนอะไร (จำนวนตรงข้าม) ยกตัวอย่าง ดังนี้ เช่น      จำนวนตรงข้ามของ 4 เขียนแทนด้วย -4 จำนวนตรงข้ามของ -4 เขียนแทนด้วย -(-4) และเนื่องจากจำนวนตรงข้ามของ -4 คือ 4

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2023 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2023 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2023  าวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในสาขาต่างๆ มีมหาลัยไหนบ้าง และสำหรับปีนี้กับ Top 10 อันดับนั้น ได้แก่ 1.Massachusetts Institute of Technology (MIT) มหาวิทยาลัยในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงโด่งดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ และมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ อีกทั้งยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกอย่างต่อเนื่องมาหลายต่อหลายปี