โครงสร้างของ 12 Tense และหลักการใช้

โครงสร้างของ 12 Tense และหลักการใช้ การพูดถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคต Tense ในภาษาอังกฤษมีความสำคัญมาก เป็นไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน แต่คนไทยมักจะมองว่า Tense เป็นเรื่องที่ยาก เพราะในภาษาไทย ไม่มี Tense แบบฝรั่ง เช่น ฉันกินข้าวแล้ว กับ ฉันกินข้าว เพียงเติมคำว่า “แล้ว”

A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ - TCAS66

มาดู A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ – TCAS66

A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ – TCAS66 A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์ กลศาสตร์ (8 – 10 ข้อ) ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แนวโค้ง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิ

โครงสร้างข้อสอบ a-level อังกฤษ English

โครงสร้างข้อสอบ a-level อังกฤษ English

 a-level อังกฤษ English หลักสูตร A-level มี 2ระดับ AS-Level สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ Year12 หรือปีที่หนึ่งของ A-Level A2-Level คือปีที่2 ของหลักสูตร A-Level โดยทั่วไป

การหาแรงลัพธ์-ฟิสิกส์ออนไลน์

การหาแรงลัพธ์ แรง(Force) คือ อำนาจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัตถุหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ได้ หรือกล่าวได้ว่าแรงสามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณเวคเตอร์ (ปริมาณที่ต้องบอกขนาดและทิศทาง)

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 3 ข้อ ฟิสิกส์ออนไลน์

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 3 ข้อ กฎข้อที่ 1 กฎของความเฉื่อย (Inertia) “วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน” ตัวอย่าง: ขณะที่รถติดสัญญาณไฟแดง ตัวเราหยุดนิ่งอยู่กับที่

เวกเตอร์ (Vector)

เวกเตอร์ (Vector) ทางฟิสิกส์

ปริมาณในทางฟิสิกส์ มี 2 ปริมาณ คือ 1. ปริมาณสเกลาร์ (Scalar) เป็นปริมาณที่บอกขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น มวล , อัตราเร็ว ,พลังงาน ฯลฯ 2. ปริมาณเวกเตอร์ (Vector) เป็นปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว , ความเร่ง ,การกระจัด , แรง ฯลฯ

ระบบของกาแล็กซี (Galaxies System)

ระบบของกาแล็กซี (Galaxies System)

ระบบของกาแล็กซี (Galaxies System)     กาแล็กซี  กำเนิดขึ้นหลังจากบิกแบง  1,000  ล้านปีเกิดจากกลุ่มแก๊สซึ่งยึดเหนี่ยวด้วยแรงโน้มถ่วงแยกเป็นกลุ่ม ๆ  แต่ละกลุ่มก่อกำเนิดเป็นดาวฤกษ์จำนวนมากซึ่งเป็นสมาชิกของกาแล็กซี กาแล็กซีที่ระบบสุริยะสังกัดอยู่ คือ กาแล็กซีทางช้างเผือก นอกจากนี้ยังมีกาแล็กซีอื่น ๆ ได้แก่ กาแล็กซีเอนโดรเมดา  กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่   และกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก กาแล็กซี (Galaxy)

ตำแหน่งของโลกในจักรวาล

ตำแหน่งของโลกในจักรวาล

ดาวเคราะห์โลกตั้งอยู่ในระบบสุริยะ ซึ่งมีดาวฤกษ์มากกว่า 100 พันล้านดวงรวมกันเป็นกาแลคซีทางช้างเผือกของเรา … ในทางกลับกัน เมื่อรวมกับกระจุกกาแลคซีอื่น ๆ และความว่างเปล่า ซึ่งบรรจุสสารและพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมด จึงก่อตัวเป็นเอกภพ ที่อยู่จักรวาลของเราคืออะไร?

การเกิดฤดูกาล ตามภูมิศาสตร์

การเกิดฤดูกาล ตามภูมิศาสตร์

การเกิดฤดูกาล ตามภูมิศาสตร์ ฤดูกาลเกิดขึ้นเนื่องจาก พื้นผิวส่วนต่าง ๆ ของโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน เพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมกับการหมุนรอบตัวเอง ประกอบกับแกนโลกที่เอียง 23.5 องศา รวมไปถึงวงโคจรของโลกเคลื่อนที่ไปในลักษณะที่ไม่ใช่วงกลมสมบูรณ์ ทำให้มีพื้นที่บางส่วนของโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากขึ้น ในขณะที่บางส่วนได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าบริเวณอื่น ๆ ดังนั้น ในแต่ละฝั่งและภูมิภาคของโลกจึงเกิดเป็นฤดูกาลต่าง ๆ ตามปริมาณ และระยะเวลา ที่ได้รับแสงอาทิตย์