การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับวัยเรียน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับวัยเรียน

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยอดฮิตสำหรับวัยเรียน ทำความรู้จักสนามสอบภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ ทั้ง​ SAT, TOEIC, TOEFL, IELTS, CU – TEP และ TU – GET

การหักเหของแสง

การหักเหของแสง

  การหักเหของแสง การหักเหของแสง หมายถึงการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งทำให้แนวลำแสงเกิดการเบี่ยงเบนจากแนวเดิมเช่น แสงผ่านจากอากาศไปยังน้ำ แสงผ่านจากกระจกไปยังอากาศ การสะท้อนของแสง หมายถึงการที่แสงไปกระทบกับตัวกลางแล้วสะท้อนไปยังทิศทางอื่นหรือสะท้อนกลับทิศทางเดิม การสะท้อนของแสงนั้นขึ้นอยู่กับพื้นผิวของวัตถุด้วย ว่าเรียบหรือหยาบ โดยทั่วไปพื้นผิวที่เรียบและมันจะทำให้มุมของแสงตกกระทบมีค่าเท่ากับมุมสะท้อน

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุในแนวตั้ง แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่ม A และ B ซึ่งกลุ่ม A มี 8 หมู่ คือ IA ถึง VIIIA  มีรายละเอียดของแต่ละหมู่ ดังนี้

โครงสร้างอะตอม

โครงสร้างอะตอม

โครงสร้างอะตอม    อะตอม ( Atom ) เป็นหน่วยพื้นฐานของสสาร ที่ประกอบไปด้วยส่วนของนิวเคลียสที่หนาแน่นมากตรงจุดศูนย์กลางล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ นิวเคลียสมีประจุบวกประกอบด้วยอนุภาค โปรตอนที่มีประจุบวก และนิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า อิเล็กตรอนของอะตอมถูกดึงดูดให้อยู่กับนิวเคลียสด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า

เทคนิคเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ เรียนออนไลน์อย่างไรให้รู้เรื่อง จากช่วงที่สถานการณ์ Covid-19 ทำให้เกิดนโยบายการเรียนออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งหารู้ไม่ว่าการเรียนออนไลน์นั้นทำให้แรงจูงใจในการเรียนลดลง หรืออาจเรียนไม่ได้ประสิทธิภาพเนื่องจากเกิดปัจจัยรบกวนจากรอบข้าง วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูเทคนิคการเรียนออนไลน์อย่างไรให้เกรดอัพขึ้น ถึงแม้เราจะนั่งเรียนอยู่ที่บ้านก็ตาม

พื้นที่ผิวและปริมาตร-คณิตศาสตร์ ม.3

พื้นที่ผิวและปริมาตร-คณิตศาสตร์ ม.3 

บทสรุปพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์ ม.3 รูปทรงเรขาคณิต ประกอบด้วย 1. ปริซึม คือ ทรงสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งคู่อยูในแนวระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน