ใช้กฎของ cosθ หรือ กฎของโคไซน์

ใช้กฎของ cosθ หรือ กฎของโคไซน์ กฎของไซน์ (The Law of Sines) เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายท้ายสุดในตรีโกณมิติ ม.5 ซึ่ง เป็นเรื่องที่สูตรไม่เยอะ และค่อนข้างง่าย ดังนั้นไปเริ่มกันเลยครับ

วิธีการหาแรงลัพธ์ ทางฟิสิกส์

วิธีการหาแรงลัพธ์ ทางฟิสิกส์ 1. การเขียนรูป (โดยแทนแรงด้วยลูกศร ) ใช้หางต่อหัว คือเอาหางของลูกศรที่แทนแรงที่ 2 มาต่อหัวลูกศรที่แทนแรงที่ 1

 การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง และ 3 แรง ม.ปลาย

 การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง และ 3 แรง ฟิสิกส์ ม.ปลาย

 การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง และ 3 แรง หน่วยของแรง คือ นิวตัน < Newton สัญลักษณ์ N >   ถ้ามีแรงหลาย ๆ แรงมากระทำต่อวัตถุเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน เสมือนกับว่า มีแรงเพียงแรงเดียวมากระทำต่อวัตถุนั้น เรียกแรงเสมือนแรงเดียวนี้ว่า แรงลัพธ์ (หรือกล่าวได้ว่าแรงลัพธ์คือผลรวมของแรงหลาย ๆแรงที่กระทำต่อวัตถุนั้น )

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม ปัจจุบันมีการกล่าวถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์กันอย่างแพร่หลายแม้กระทั่งในบทความของเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21th Century Skill.) ก็มีการกล่าวอ้างถึงความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ซึ่งประกอบไปด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาน (critical thinking) การสื่อสาร (communication) ความร่วมมือ (collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) ในยุคปัจจุบัน

จำนวนจริง ( Real Number )

จำนวนจริง ( Real Number ) คณิตศาสตร์

จำนวนจริง ( Real Number ) จำนวนจริงชนิดต่าง ๆ จำนวนนับ   เซตของจำนวนนับเขียนได้ดังนี้ N = { 1 , 2 , 3 , 4 , } จำนวนเต็ม เมื่อสังคมของมนุษย์เจริญมากขึ้น จนวนนับก็ไม่เพียงพอแก่การนำไปใช้ จึงได้มรการคิดจำนวนชนิดใหม่ขึ้นโดยการนำจำนวนนับ 2 จำนวนมาลบกัน ผลลัพธ์ที่ได้เรียกว่า จำนวนเต็ม ซึ่งแบ่งเป็น 3 อย่างคือ

สูตรความสำเร็จในการเรียน

สูตรความสำเร็จในการเรียน

สูตรความสำเร็จในการเรียน อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของคนสำคัญระดับโลก ที่สามารถพาตัวเองไปสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ทั้งในเรื่องหน้าที่การงาน การใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ และสำหรับบางคน เคล็ดลับที่ว่านั้นทำให้เขากลายเป็นตำนานที่โลกไม่เคยลืม ร่วมค้นหาคำตอบ พร้อมเรียนลัดสู่ความสำเร็จ

คณิตศาสตร์สำคัญอย่างไร?ในทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์สำคัญอย่างไร?ในทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์สำคัญอย่างไร? ความสำคัญของคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน

อาหารบำรุงสมอง (สำหรับวัยเรียนรู้)

อาหารบำรุงสมอง (สำหรับวัยเรียนรู้)

อาหารบำรุงสมอง (สำหรับวัยเรียนรู้) สมองคืออวัยวะที่ทำงานหนักตลอดเวลา เป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดและไขมันไปเลี้ยงสูง สมองก็ต้องการอาหารทั้ง 5 หมู่ เพื่อบำรุงให้สมองแข็งแรง หากต้องการให้สมองสดใส ห่างไกลโรคสมองเสื่อม สารอาหารหลายชนิดเปรียบเสมือนยาบำรุงสมองอย่างดี

สรุปวิธีการใช้ Past Simple Tenses ภาษาอังกฤษ

สรุปวิธีการใช้ Past Simple Tenses ภาษาอังกฤษ

สรุปวิธีการใช้ Past Simple Tenses ภาษาอังกฤษ จะใช้ simple past tense เมื่อบอกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้คำที่บอกเวลาแน่นอนในอดีตด้วยเสมอ

Frequency adverbs (คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่)

Frequency adverbs (คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่)-ภาษาอังกฤษ

Frequency adverbs (คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่)-ภาษาอังกฤษ Adverb of Indefinite Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ไม่ชัดเจน) จะบอกความถี่คร่าว ๆ ว่าเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน ซึ่งแต่ละคำจะมี