การคูณเศษส่วนและจํานวนคละ

การคูณเศษส่วนและจํานวนคละ จำนวนคละคือจำนวนเต็มประกอบเข้ากับเศษส่วนอย่างเช่น 3 ½ การคูณจำนวนคละอาจยุ่งยากสักหน่อย เพราะเราต้องแปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเสียก่อน ถ้าอยากรู้วิธีคูณจำนวนคละ ลองอ่านและทำตามขั้นตอน แปลงจำนวนคละจำนวนแรกให้เป็นเศษเกิน. เศษเกินคือจำนวนที่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วน เราสามารถแปลงจำนวนคละเป็นเศษเกินด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้

สรุปตรรกศาสตร์ ม.4 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

สรุปตรรกศาสตร์ ม.4 สรุป ตรรกศาสตร์ ม.4 #สอบปลายภาค #TCAS66 1) ความหมายของประพจน์ 2) ตารางค่าความจริง 3) สมมูล 4) สัจนิรันดร์ 5) การอ้างเหตุผล ประพจน์ (Propositions หรือ Statements)           ประพจน์ คือ ประโยคหรือข้อความที่เป็นจริง (True) หรือเท็จ (False) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ประโยคหรือข้อความที่มีลักษณะดังกล่าว จะอยู่ในรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้

ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบและการหาตัวประกอบ ตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว เช่น a เป็นตัวประกอบของ b ก็ต่อเมื่อ b หารด้วย a ลงตัว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ a หาร b ลงตัว

เซตและการดำเนินการของเซต

เซตและการดำเนินการของเซต

เซตและการดำเนินการของเซต การดำเนินการทั้งสองแบบนี้เป็นพื้นฐานของการดำเนินการเรื่องเซตเราเรียกการรวมเซตสองเซตเข้าด้วยกันว่าผลผนวก และเรียกการเลือกส่วนที่ซ้ำกันระหว่างเซตสองเซตว่าผลตัด

ชนิดของเซต(Set)

ชนิดของเซต(Set)-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ชนิดของเซต(Set) 1 ความหมาย ในทางคณิตศาสตร์ เรามักใช้เซตแทนสิ่งที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งหมายถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆที่เราสามารถกำหนด สมาชิกได้ชัดเจน (well-defined) และเรียกสิ่งที่อยู่ภายในแต่ละเซตว่า สมาชิก (Element หรือ Member)

คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส พีทาโกรัส มีชีวิตอยู่ในช่วงปี 570–490 ปีก่อนคริสตกาล ครอบครัวของพีทาโกรัสเป็นครอบครัวที่ร่ำรวย เขาอาศัยอยู่บนเกาะซามอส (Samos) ประเทศกรีก ดังนั้น ผู้เป็นพ่อและแม่จึงส่งเขาให้ได้เล่าเรียน โดยพีทาโกรัสได้เป็นเป็นลูกศิษย์ของเทลีส (Thales) นักปราชญ์ และ 1 ใน 7 ผู้ที่ถือว่ามีปัญญาเลิศแห่งโลกยุคโบราณ หลังจากนั้นพีทาโกรัสยังได้เดินทางไปศึกษาต่อในอีกหลายประเทศ เช่น อียิปต์ บาบิโลน และอินเดีย

แนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

แนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

แนวข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 คือ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จะเข้ามาแทนที่การสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะเริ่มใช้สำหรับ Dek66 เป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งการสอบ A-Level นั้นจะเน้นการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ และแน่นอนว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียน โดย A-Leve l คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 นั้นจะให้เวลาทำข้อสอบ 1.5 ชม. คะแนนเต็ม 100 คะแนน

การแปลงทางคณิตศาสตร์

การแปลงทางคณิตศาสตร์

การแปลงทางคณิตศาสตร์  การแปลงทางเรขาคณิต เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการย้ายวัตถุจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปร่าง หรือตำแหน่ง ให้ต่างไปจากเดิมหรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างของการแปลงที่เราเคยพบเช่น รถยนต์ซึ่งเดิมอยู่บนทางลาดย้ายเข้าไปจอดในช่องจอดรถ การหมุนของเข็มยาวของนาฬิกา จากปลายเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข 12 ไปชี้ที่ตัวเลข 6 หรือลูกโป่งที่มีอากาศอัดอยู่เมื่อปล่อยอากาศออกทำให้ลูกโป่งเคลื่อนที่ออกไปและตกลงเมื่ออากาศที่อยู่ในลูกโป่งดันออกมาจนไม่มีแรงดัน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการแปลงทั้งสิ้น  สิ่งสำคัญของการแปลงคือ จุดทุกจุดของวัตถุที่อยู่ที่เดิม (หรือขนาดเดิม) จะต้องมีการส่งไปยังวัตถุที่ตำแหน่งใหม่ (หรือขนาดใหม่) ทุกจุด จุดต่อจุด