มาดูว่าเรียนสายไหนและต่อคณะอะไรได้บ้าง

มาดูว่าเรียนสายไหนและต่อคณะอะไรได้บ้าง

มาดูว่าเรียนสายไหนและต่อคณะอะไรได้บ้าง? รียนสายไหน ต่อคณะอะไรได้บ้าง มาให้เพื่อนๆ ได้สำรวจความชอบและเช็กตัวเองกันว่าเรียนจบแล้วเราจะไปทางไหนต่อดี

มาดูข้อมูลทั่วไปของ A-level ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ

มาดูข้อมูลทั่วไปของ A-level ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ ข้อมูลทั่วไปของ A-level A-Level (Applied Knowledge Level) คือ ข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ

มารู้จักกับ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

มารู้จักกับ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

มารู้จักกับ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 คือ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จะเข้ามาแทนที่การสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ตารางกำหนดสอบ TCAS66 ปีการศึกษา2566 และ การเตรียมตัว TCAS66

ตารางกำหนดสอบ TCAS66 ปีการศึกษา2566 และ การเตรียมตัว TCAS66

กำหนดการ TCAS66 ปีการศึกษา2566 มีทั้งหมด 4 รอบด้วยกัน ได้แก่ รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 Quota (โควต้า) รอบที่ 3 Admission รอบที่ 4 Direct Admission

ภาษาอังกฤษ Adverb of Frequency (กริยาวิเศษบอกความถี่)

ภาษาอังกฤษ Adverb of Frequency (กริยาวิเศษบอกความถี่)

ภาษาอังกฤษ Adverb of Frequency (กริยาวิเศษบอกความถี่) Adverbs กริยาวิเศษณ์ คำกริยาวิเศษณ์ทำหน้าที่ขยายคำคุณศัพท์ ขยายคำกริยาหรือ

คณิตศาสตร์ – กราฟของฟังก์ชัน3

คณิตศาสตร์ – กราฟของฟังก์ชัน3 ค่าสัมบูรณ์คืออะไร ค่าสัมบูรณ์นั้นปรากฏให้เห็นครั้งแรกในข้อเขียนของ ฌอง โรเบิร์ต อาร์แกนด์ (Jean-Robert Argand) นักคณิตศาสตร์สมัครเล่นชาวสวิส เขาใช้คำว่า “absolute” และ “โมดูลัส (modulus) หรือโมดูล (module)” ในข้อเขียนดังกล่าว ซึ่งหมายถึงหน่วยวัด ในภาษาฝรั่งเศส  เพื่อระบุขนาดของเวกเตอร์และจำนวนเชิงซ้อนในการสร้างกราฟ ต่อมาในปี ค.ศ. 1841 Karl Weierstrass นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันได้นำเสนอสัญลักษณ์ค่าสัมบูรณ์  | x | และนำมาใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์กันทั่วไป