มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2023 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 2023  าวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกในสาขาต่างๆ มีมหาลัยไหนบ้าง และสำหรับปีนี้กับ Top 10 อันดับนั้น ได้แก่ 1.Massachusetts Institute of Technology (MIT) มหาวิทยาลัยในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงโด่งดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ และมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ อีกทั้งยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกอย่างต่อเนื่องมาหลายต่อหลายปี

การบวกลบจำนวนเต็ม

การบวกลบจำนวนเต็ม

การบวกลบจำนวนเต็ม ผลบวกระหว่างจำนวนเต็มบวก  2  จำนวน  หรือ  จำนวนเต็มลบ  2  จำนวน จะมีค่าเท่ากับค่าบวกหรือค่าลบของผลบวกค่าสัมบูรณ์ตามลำดับผลบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ  คือ  ผลต่างระหว่างค่าสัมบูรณ์ทั้งสองโดยใช้ค่าสัมบูรณ์มากกว่าเป็นตัวตั้ง  แล้วใส่เครื่องหมายตามตัวมากกว่า

การบวกจำนวนเต็ม คณิตศาสตร์

การบวกจำนวนเต็ม คณิตศาสตร์

การบวกจำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็มชนิดเดียวกัน หลักการ คือ ให้นำค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มนั้นมาบวกกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตามชนิดของจำนวนที่นำมาบวกกัน

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

ตัวประกอบและตัวประกอบจำนวนเฉพาะ

ตัวประกอบและตัวประกอบจำนวนเฉพาะ ตัวประกอบและตัวประกอบจำนวนเฉพาะ      จำนวนใดก็ตามที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัว คือ 1 และตัวมันเอง เรียกจำนวนนั้นว่า จำนวนเฉพาะ

พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร

พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร ปริซึม สิ่งของรอบๆ ตัวเราหลายอย่างมีลักษณะเป็นปริซึม เช่น กล่องยาสีฟันมีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยม กล้องสลับลายมีลักษณะเป็นปริซึมสามเหลี่ยม รวมถึงของใช้ในชีวิตประจำวันอีกมากมาย ในทางคณิตศาสตร์ปริซึมมีลักษณะ ดังนี้

เรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง

เรื่องสมบัติของเลขยกกําลัง สมบัติของเลขยกกำลัง ถ้า a , b เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ m , n เป็นจำนวนเต็มบวก 1. สมบัติการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ และ m, n เป็นจำนวนเต็มบวก amx anx 1 = a (m+ n)  เช่น     23x 27x 29 = 2 (3 + 7 + 9) = 219 2. สมบัติการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก กรณีที่ 1 เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์ และ m, n เป็นจำนวนเต็มบวกที่ m > n am÷an=4m-n เช่น   …

จำนวนและตัวเลข-ประวัติการนับ และ ความแตกต่างระหว่างจำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข-ประวัติการนับ และ ความแตกต่างระหว่างจำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข 1 ประวัติการนับ ประวัติของตัวเลขเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มนุษย์รู้จัก  “การเทียบสิ่งของด้วยวิธีหนึ่งต่อหนึ่ง” เช่น เทียบสัตว์ 1 ตัว กับ นิ้วมือ 1 นิ้ว บรรพบุรุษของเราไม่มีตัวเลขแต่ก็รู้จักการนับ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่คุ้นเคยมักจะถูกนำมาเอามาใช้แทนจำนวนตัวเลข  ที่นิยมมากที่สุด  คือ  นิ้วมือ  เช่น  นิ้วก้อยแทนหนึ่ง นิ้วนางแทนสอง   นิ้วกลางแทนสาม  ศอกแทนแปด  ไหล่แทนเก้า  ไหปลาร้าแทนสิบ         นอกจากนี้ยังมีการวาดรูปสัตว์ต่างๆ แทนจำนวนตัวเลขอีกด้วย แต่เมื่อความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าเพิ่มขึ้น ความต้องการเกี่ยวกับตัวเลขก็มากขึ้นตามไปด้วย การนับโดยใช้นิ้วหรือสิ่งของมาแทนก็ไม่เพียงพอ  วิธีการแก้ปัญหาในครั้งแรก คือ การใช้ปมเชือก ซึ่งอาจเรียกระบบปมเชือกนี้ว่าเป็นตัวเลขชุดแรกของมนุษย์ก็ได้