อัตราส่วนและร้อยละ คณิตศาสตร์

อัตราส่วนและร้อยละ คณิตศาสตร์ ม. 2

 อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน เราคงเคยได้ยินคำว่า เร็วกว่าถึง 3 เท่า หรือมากกว่าเดิม 2 เท่า มาก่อน ซึ่งในบทเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ จะมาอธิบายถึงความหมายของคำดังกล่าวให้เข้าใจได้มากขึ้น รวมถึงการพูดถึงอัตราส่วนแบบที่ยากขึ้นไปอีกด้วย เรื่องนี้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เช่น การคิดดอกเบี้ย เป็นต้น

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 อากาศร้อนแต่ผมไม่ร้อนเพราะผมทำงานอยู่ในห้องที่มีแอร์ ก็เลยสบายแต่ผมประหยัดแอร์น่ะคับ ผมเปิดแอร์ยี่่สิบห้าองศาประหยัดไฟคับ วันนี้มีเอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเกี่ยวกับจำนวนนับ ซึ่งจะเห็นว่าแค่เพียงจำนวนนับจำนวนเดียว มีเรื่องให้ต้องเรียนมากมาย เช่น

กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ

กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ

กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ กริยา 3 ช่อง คือ อะไร คือคำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจ เพราะมันมีสามช่องนั่นเอง กริยาสามช่องนี้จะนำไปใช้เมื่อเราเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Tense ครับ เพราะโครงสร้างของแต่ละ Tense ไม่เหมือนกัน บางทีก็ใช้ช่องที่หนึ่งบ้าง สองบ้าง หรือสามบ้าง

12 Tense

สรุปการใช้ รวมหลักการใช้ 12 Tense

สรุปการใช้ รวมหลักการใช้ 12 Tense Tense   คือรูปแบบ(หรือโครงสร้าง)ของกริยา  ที่แสดงให้เราทราบว่า  การกระทำหรือเหตุการ นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใด   ซึ่งเรื่อง  tense  นี้เป็นเรื่องสำคัญ  ถ้าเราใช้    tense  ไม่ถูก  เราก็จะสื่อภาษากับเขา ไม่ได้  เพราะในประโยคภาษาอังกฤษนั้นจะอยู่ในรูปของ  tense  เสมอ  ซึ่งต่างกับภาษาไทยที่เราจะมีข้อความบอกว่าาเกิดขึ้นเมื่อใดมาช่วยเสมอ   แต่ภาษาอังกฤษจะใช้รูป  tense  นี้มาเป็นตัวบอก  ดังนี้การศึกษาเรื่อง  tense  จึงเป็นเรื่องจำ เป็น.

สรุปการใช้ Question tag

grammar: สรุปการใช้ Question tag ภาษาอังกฤษ

วิธีการสังเกตรูปประโยคของ Question tag นั้น คือมันจะเริ่มต้นด้วยประโยคบอกเล่าและจบด้วยรูปปฏิเสธ แต่บางทีก็ไม่เสมอไป บางทีมันอาจจะขึ้นด้วยรูปปฏิเสธและจบด้วยประโยคบอกเล่า

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น

เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ต้น คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับน้องๆที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เทคนิค และสูตรสำหรับการเรียน การสอบ และการประยุกต์ใช้ต่างๆ

what's noun ในภาษาอังกฤษ

what’s noun ในภาษาอังกฤษ

what’s noun ในภาษาอังกฤษ แม้ว่าเราจะรู้จักคำนามประเภทต่าง ๆ แล้วก็ตาม แต่บางครั้งก็ยังอาจยังไม่แน่ใจว่าคำคำนั้นเป็นคำนามหรือไม่ เช่น คำว่า love อาจจะมีความหมายเป็นคำนามหรือกริยาก็ได้ ดังนั้นเราจะมีวิธีการสังเกตคำนามแบบง่าย ๆ ดังนี้

simple present and present continuous

อังกฤษออนไลน์ simple present and present continuous

ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะมีความสับสนในการใช้ present simple tense และ present continuous tense เสมอ ดังนั้นจะขอทำการเปรียบเทียบวิธีการใช้ดังต่อไปนี้ 1. The simple present tense วิธีการใช้: 1. การกระทำที่กระทำเป็นประจำสม่ำเสมอหรือกระทำจนเป็นกิจนิสัย โดยมักจะมีคำบอกความถี่บ่อยของการกระทำ เช่น every day or every week

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คณิตศาสตร์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คณิตศาสตร์ ม. ปลาย

คู่อันดับ คู่อันดับ หมายถึง การจับคู่สิ่งของสองสิ่งโดยถือลำดับเป็นสิ่งสำคัญ ถ้า a , b เป็นสิ่งของสองสิ่ง คู่อันดับ a , b เขียนแทนด้วย (a , b) เรียก a ว่า สมาชิกตัวหน้า และ b เรียกว่า สมาชิกตัวหลัง