จำนวนและตัวเลข-ประวัติการนับ และ ความแตกต่างระหว่างจำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข-ประวัติการนับ และ ความแตกต่างระหว่างจำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข 1 ประวัติการนับ ประวัติของตัวเลขเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่มนุษย์รู้จัก  “การเทียบสิ่งของด้วยวิธีหนึ่งต่อหนึ่ง” เช่น เทียบสัตว์ 1 ตัว กับ นิ้วมือ 1 นิ้ว บรรพบุรุษของเราไม่มีตัวเลขแต่ก็รู้จักการนับ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่คุ้นเคยมักจะถูกนำมาเอามาใช้แทนจำนวนตัวเลข  ที่นิยมมากที่สุด  คือ  นิ้วมือ  เช่น  นิ้วก้อยแทนหนึ่ง นิ้วนางแทนสอง   นิ้วกลางแทนสาม  ศอกแทนแปด  ไหล่แทนเก้า  ไหปลาร้าแทนสิบ         นอกจากนี้ยังมีการวาดรูปสัตว์ต่างๆ แทนจำนวนตัวเลขอีกด้วย แต่เมื่อความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าเพิ่มขึ้น ความต้องการเกี่ยวกับตัวเลขก็มากขึ้นตามไปด้วย การนับโดยใช้นิ้วหรือสิ่งของมาแทนก็ไม่เพียงพอ  วิธีการแก้ปัญหาในครั้งแรก คือ การใช้ปมเชือก ซึ่งอาจเรียกระบบปมเชือกนี้ว่าเป็นตัวเลขชุดแรกของมนุษย์ก็ได้

การแก้สมการกำลังสองโดยวิธี ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

การแก้สมการกำลังสองโดยวิธี ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

การแก้สมการกำลังสองโดยวิธี ทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ แก้โดยทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ แต่ในบางครั้งถ้าเราต้องการความรวดเร็วและสะดวก อาจจะใช้สูตรสำเร็จ (formula)  ซึ่งได้มาจากการใช้ความรู้เกี่ยวกับกำลังสองสมบูรณ์และผลต่างของกำลังสอง ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ ดังนี้

ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง

ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง

ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสอง ระบบสมการของสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง คือ ระบบสมการซึ่งประกอบด้วย สมการเชิงเส้นและสมการดีกรีสองซึ่งมีสูตรทั่วไป คือ

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

คณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร “สมการเชิงเส้นสองตัวแปร” คือ สมการของความสัมพันธ์เชิงเส้นที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุด หรือตัวแปรสองตัวตามชื่อของมัน โดยใช้ตัวแปร x และ y ที่มีดีกรี 1 และมีรูปทั่วไปของสมการคือ

เรื่องความเท่ากันทุกประการต้องเรียนอะไรบ้าง

เรื่องความเท่ากันทุกประการต้องเรียนอะไรบ้าง

เรื่องความเท่ากันทุกประการต้องเรียนอะไรบ้าง ความเท่ากันทุกประการ   1. ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต บทนิยามคือ รูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ เคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท

เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรียนเรื่องอะไรบ้าง

เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรียนเรื่องอะไรบ้าง

เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรียนเรื่องอะไรบ้าง สรุปทฤษฎีพีทากอรัส ในสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีด้านเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก จะเท่ากับผลรวมของสี่เหลี่ยมจตุรัสที่มีด้านเป็นด้านประชิดมุมฉากของสามเหลี่ยมมุมฉากนั้น ดังนั้นจะได้สูตร c2 = a2 + b2

เรื่องสถิติ เรียนเรื่องอะไรบ้าง

เรื่องสถิติ เรียนเรื่องอะไรบ้าง

เรื่องสถิติ เรียนอะไรบ้าง ออนไลน์คณิตศาสตร์ม.2 สถิติคือตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ แผนภาพจุด เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาตร โดยการเขียนจุดแทนข้อมูลแต่ละตัวไว้เหนือเส้นในแนวนอน

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

วิชาคณิตศาสตร์ บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตอนที่แล้ว เรารู้แล้วว่า (1) มีสามเหลี่ยมมุมฉาก (2) ใช้สูตรพีทาโกรัส เรื่องบทกลับเราก็จะทำกลับกันครับน้องๆ คือเราจะ (1) ใช้สูตรพีทาโกรัส (2) เพื่อหาว่า สามเหลี่ยมนั้นเป็นมุมฉากหรือเปล่า

คณิตศาสตร์-สมบัติของเลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง 1 การดำเนินการของเลขยกกำลัง 2 สมบัติอื่นๆ ของเลขยกกำลัง การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก