ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ เบื้องต้น

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ เบื้องต้น

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ เบื้องต้น มารู้จักกับ ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ แบบแบบคร่าวๆ กันครับว่ามีกี่แบบ  ลำดับอนันต์ 1.  ลำดับ ( Sequence)  คือ บทนิยาม           ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก an  ตัวแรกหรือเซตของจำนวนเต็มบวก และเขียนเรียงตามลำดับได้ดังนี้  f(1),f(2),f(3),…,f(n),… เรียก f(1)       ว่า พจน์ (term) ที่  1   เขียนแทนด้วย   a1      เรียก f(2)       ว่า พจน์ (term)  ที่  2   เขียนแทนด้วย   a2 เรียก f(3)       ว่า พจน์ (term)   ที่  3  เขียนแทนด้วย   a3         …

ลำดับเลขคณิต ( arithmetic Sequence )-คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ลำดับเลขคณิต ( arithmetic Sequence ) ลำดับ(Sequences) หมายถึง  ตัวเลขชุดหนึ่งที่เขียนเรียงกันภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ ลักษณะของลำดับมีอยู่ 2 ชนิด คือ ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ ชนิดของลำดับที่นิยมใช้กันอยู่ 2 ชนิดคือ  ลำดับเลขคณิต คือ ลำดับซึ่งผลต่างระหว่างสองพจน์ใดที่อยู่ติดกันมีค่าคงที่เสมอ ค่าคงที่เรียกว่า  ผลต่างร่วม (d)  เช่น  3, 8, 13,18,…  โดยมีผลต่างร่วม d = 8-3 = 5  ต้องตรวจสอบในแต่ละค่าเท่ากันก่อนด้วย จึงจะแน่ใจว่าเป็นลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต คือ ลำดับซึ่งอัตราส่วนของสองพจน์ที่อยู่ติดกันมีค่าคงที่เสมอเรียกค่าคงที่ว่า อัตราส่วนร่วม เช่น  2, 4, 8, 16,… โดยมีอัตราส่วนร่วม r = 4/2 = 2 เท่ากันทุกค่า ลำดับเลขคณิต ( arithmetic Sequence )

หลักการใช้ Other, Another และ The other ในภาษาอังกฤษ

รูปเอกพจน์ของ other , anotherและ the other ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Other, Another และ The other ในภาษาอังกฤษ คำว่า other และ another นั้นเป็นคำที่ใช้อธิบายถึงบางสิ่งที่แตกต่างออกไป หรือยังคงเหลืออยู่ หรือถูกเพิ่มเติมเข้ามา โดยจะวางไว้ข้างหน้าคำนาม สำหรับ The other จะมีหลักการใช้ที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย

คําศัพท์และสํานวน (Vocabulary & Expression )

คําศัพท์และสํานวน (Vocabulary & Expression ) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

คําศัพท์และสํานวน (Vocabulary & Expression ) บทวิเคราะห์ข้อสอบ GAT และ O-NET ในส่วนของคําศัพท์และบทสนทนา Phrasal verbs Phrasal Verbs คือ กริยาวลีที่บ่งบอกถึงการกระทำ ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันและมักจะเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการ โครงสร้างของ Phrasal Verb จะประกอบด้วยคำกริยา และคำบุพบท หรือคำวิเศษณ์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความหมายของ Phrasal Verb อาจจะแตกต่างไปจากคำกริยาตั้งต้นเล็กน้อย หรือในบางครั้งอาจจะแตกต่างไปเลย ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า Phrasal Verbs ใช้ในกรณีไหนได้บ้าง Part 1 คําศัพท์ : ข้อสอบคําศัพท์จะปรากฏในเนื้อเรื่องและในข้อสอบเติมคําในช่องว่าง แต่ในที่นี้คุณครูจะพูดถึง

วิธี การใช้ what kind of ใน ภาษาอังกฤษ

วิธี การใช้ what kind of ใน ภาษาอังกฤษ

การใช้ what kind of ใน ภาษาอังกฤษ What kind of……แบบไหนมาดูกัน… ในภาษาอังกฤษเราสามารถใช้ What kind of ……….? ถามว่า ประเภทไหน ชนิดไหน หรือแบบไหน ได้ โดยมีรูปแบบประโยคดังต่อไปนี้ What kind of + noun + do you like? และ What kind of + noun + do you + V.1? What kind of แปลว่า แบบไหน ชนิดอะไร

ภาษาอังกฤษ Grammar เรื่อง หลักการใช้ Question Tag 

หลักการใช้ Question Tag Question tags คืออะไร ก่อนที่คุณจะมาเรียนรู้เรื่อง Question Tag ต้องแน่ใจก่อนนะว่าคุณเข้าใจเรื่อง Tense มาแล้ว เพราะบทเรียนนี้ เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องมาจากเรื่อง Tense 12 จะเหมือนกับคำว่า “ใช่มั้ย” หรือ “ไม่ใช่หรอ” อย่างเช่น