ระบบของกาแล็กซี (Galaxies System)

ระบบของกาแล็กซี (Galaxies System)

ระบบของกาแล็กซี (Galaxies System)     กาแล็กซี  กำเนิดขึ้นหลังจากบิกแบง  1,000  ล้านปีเกิดจากกลุ่มแก๊สซึ่งยึดเหนี่ยวด้วยแรงโน้มถ่วงแยกเป็นกลุ่ม ๆ  แต่ละกลุ่มก่อกำเนิดเป็นดาวฤกษ์จำนวนมากซึ่งเป็นสมาชิกของกาแล็กซี กาแล็กซีที่ระบบสุริยะสังกัดอยู่ คือ กาแล็กซีทางช้างเผือก นอกจากนี้ยังมีกาแล็กซีอื่น ๆ ได้แก่ กาแล็กซีเอนโดรเมดา  กาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่   และกาแล็กซีแมกเจลแลนเล็ก กาแล็กซี (Galaxy)

ตำแหน่งของโลกในจักรวาล

ตำแหน่งของโลกในจักรวาล

ดาวเคราะห์โลกตั้งอยู่ในระบบสุริยะ ซึ่งมีดาวฤกษ์มากกว่า 100 พันล้านดวงรวมกันเป็นกาแลคซีทางช้างเผือกของเรา … ในทางกลับกัน เมื่อรวมกับกระจุกกาแลคซีอื่น ๆ และความว่างเปล่า ซึ่งบรรจุสสารและพลังงานที่มีอยู่ทั้งหมด จึงก่อตัวเป็นเอกภพ ที่อยู่จักรวาลของเราคืออะไร?

การเกิดฤดูกาล ตามภูมิศาสตร์

การเกิดฤดูกาล ตามภูมิศาสตร์

การเกิดฤดูกาล ตามภูมิศาสตร์ ฤดูกาลเกิดขึ้นเนื่องจาก พื้นผิวส่วนต่าง ๆ ของโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน เพราะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปพร้อมกับการหมุนรอบตัวเอง ประกอบกับแกนโลกที่เอียง 23.5 องศา รวมไปถึงวงโคจรของโลกเคลื่อนที่ไปในลักษณะที่ไม่ใช่วงกลมสมบูรณ์ ทำให้มีพื้นที่บางส่วนของโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากขึ้น ในขณะที่บางส่วนได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าบริเวณอื่น ๆ ดังนั้น ในแต่ละฝั่งและภูมิภาคของโลกจึงเกิดเป็นฤดูกาลต่าง ๆ ตามปริมาณ และระยะเวลา ที่ได้รับแสงอาทิตย์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน น้ำทะเลอุ่นขึ้น: ภาวะโลกร้อนส่งผลให้มหาสมุทรดูดซับความร้อนส่วนเกินเกือบ 90% จากอากาศโดยรอบ ทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้น แม้ว่าความร้อนส่วนใหญ่จะถูกดูดซับในพื้นผิว แต่เนื่องจากอัตราการให้ความร้อนเพิ่มขึ้น ความร้อนจึงเข้าถึงน้ำทะเลในระดับลึกได้ นอกจากนี้มหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอาจนำไปสู่การเกิดพายุที่รุนแรงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแนวปะการัง การเจริญเติบโตของพืชทะเล และกระทบต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเล

สกุลเงินดิจิทัล คืออะไร 

สกุลเงินดิจิทัล คืออะไร 

สกุลเงินดิจิทัล คืออะไร สกุลเงินดิจิทัล คืออะไร สกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโทเคอร์เรนซี เป็นสกุลเงินที่ใช้กันอย่างแพร่กลายบนโลกอินเทอร์เน็ต เกิดขึ้นจากการนำกลไกลทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดจำนวนไว้จำกัด ซึ่งต้องให้เครื่องพิวเตอร์มาถอดรหัสเพื่อสกัดเงินออกมาในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล เช่นบิตคอยน์นั่นเอง ซื้อ – ขายผ่านสกุลเงินดิจิทัลที่มีการกำหนดไว้ 7 สกุลเท่านั้น

เรื่องสมบัติเลขยกกำลัง

ความหมายเลขยกกำลัง   การยกกำลัง   (อังกฤษ:Exponentiation)   คือ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์อย่าง หนึ่งเขียนอยูู่่ในรูป  aⁿ   ซึ่งประกอบด้วยสองจำนวน  คือ  ฐาน  a และ  เลขชี้กำลัง n โดย พื้นฐานแล้วการยกกำลังจะมีความหมายเหมือนกับการคูณ a ซ้ำๆเป็นจำนวน n  ตัว  เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก นิยาม  ถ้า a เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก  “ a ยกกำลัง n “ หรือ  “ a กำลัง n “ เขียนแทนด้วย aมีความหมายดังนี้  a= aaaaa …..a (a คูณกัน  n  ตัว) จากนิยาม จะเรียก…

คณิตศาสตร์ ม.4 ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์

คณิตศาสตร์ ม.4 ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ วิธีการคำนวณ นักคณิตศาสตร์ได้ค้นหาวิธีการคำนวณกรณฑ์ที่สองของสองในรูปแบบต่าง ๆ กันเพื่อเขียนค่าประมาณใกล้เคียงของกรณฑ์ที่สองของสองออกมาในรูปของอัตราส่วนของจำนวนเต็มหรือเลขทศนิยมหนึ่งในวิธีการที่ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่สุดคือขั้นตอนวิธีของบาบิโลเนียเพื่อคำนวณรากที่สองของสอง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานการคำนวณของคอมพิวเตอร์และเครื่องคิดเลข ขั้นตอนวิธีเพื่อหากรณฑ์ที่สอง (อาจใช้เพื่อหากรณฑ์ที่สองของจำนวนใดๆ ไม่เฉพาะของสอง) ดังกล่าวสามารถทำได้ดังนี้

งก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential Function) นิยามของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล จากการศึกษาในเรื่องเลขยกกำลัง  ซึ่งท้ายที่สุดเราได้สนใจเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนจริงบวก  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ แต่ได้มีนักคณิตศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่า  ถ้าเลขยกกำลังมีฐานเป็น 1  และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนจริงใด ๆ ดังนี้

การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es

การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es

การเรียนรู้วิธีการออกเสียง ed, ออกเสียง s, es ให้ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญที่ละเลยไม่ได้เมื่อต้องเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es