องค์ประกอบพื้นฐานเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 องค์ประกอบพื้นฐาน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์ประกอบของ ชีวิตมนุษย์ ตามหลักพระพุทธศาสนา การทำงานขององค์ประกอบทั้งหลายใน ชีวิตมนุษย์ มีลักษณะพิเศษกว่าวัตถุต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องจักร เพราะมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ปัญญา เป็นต้น ทำให้มนุษย์มีการปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง และจัดการกับสิ่งอื่นภายนอกได้ด้วย

และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ

ความหมายทางคณิตศาสตร์เชิงการจัดและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ

ความหมายทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด สำหรับ n และ m ที่เป็นจำนวนเต็มไม่เป็นลบ (จำนวนเต็มบวกรวมทั้งศูนย์) เลขยกกำลัง nm จะหมายถึงภาวะเชิงการนับ (cardinality) ของเซตของ m สิ่งอันดับ (m-tuple) ที่ได้จากเซตที่มีสมาชิก n ตัว หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ เป็นจำนวนของคำที่มีตัวอักษร m ตัว จากชุดตัวอักษร n ตัว

วิธีทำสมาธิแบบศาสนาพุทธแบบเซ็น

วิธีทำสมาธิแบบศาสนาพุทธแบบเซ็น เพื่อคุณประโยชน์นานัปการต่อสุขภาพ และ จิตวิญญาณ กาย และใจ

ศาสนาพุทธแบบเซ็นและการเข้าฌานในญี่ปุ่น ศาสนาพุทธแบบเซ็นและการเข้าฌานในญี่ปุ่นการทำสมาธิแบบญี่ปุ่นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนื่องจากประโยชน์ทางสุขภาพทั้งด้านจิตวิญญาณ กาย และใจ

ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์ และ ตัวเลขของแฟร์มาต์ ของแฟร์มาต์

ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์ และ ตัวเลขของแฟร์มาต์ ของแฟร์มาต์

     ปีแอร์ เดอ แฟร์มาต์(pierre de fermat) แฟร์มาต์เป็นชาวฝรั่งเศส เป็นนักคณิตศาสตร์ในยุคของการพัฒนาศิลปวิทยา เขาเกิดในวันที่ 17 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1601 แฟร์มาต์เป็นบุตรชายพ่อค้าขายเครื่องหนังผู้มั่งคั่งคนหนึ่งของฝรั่งเศส  แฟร์มาต์มีผลงานที่สำคัญในเรื่องทฤษฎีความน่าจะเป็นผลงานคิดค้นทางคณิตศาสตร์ของแฟร์มาต์ที่น่าสนใจและเป็นรากฐานในวิชาแคลคูลัสต่อมา คือ Method for determining Maxima and Minima and Tangents of Curved Lines ผลงานคิดค้นส่วนนี้ทำให้สามารถคำนวณหาจุดสูงสุดต่ำสุด และเส้นสัมผัสของรูปกราฟ ความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ

ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคสมัยอิยิปต์และโรมัน

พัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์‎เรื่อง‎ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคสมัยอิยิปต์และโรมัน

พัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์‎ เรื่อง ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคสมัยอิยิปต์และโรมัน ความคิดทางคณิตศาสตร์ของคนในยุคต่อจากบาบิโลน มาเป็นอารยธรรมที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ในประเทศอิยิปต์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยังหลงเหลืออยู่คือปิรามิด ที่แสดงความสามารถของคนในยุคนั้น ชาวอียิปต์รู้จักกับการจารึกและเขียนลงบนแผ่นที่ทำจากต้นกก (papyrus) มีการใช้อักษรรูปภาพแสดงเรื่องราวต่าง ๆ

เทคนิคเรียนคณิตศาสตร์ ให้เก่ง

เทคนิคเรียนคณิตศาสตร์ ให้เก่ง !!!

เทคนิค เรียนคณิตศาสตร์ ให้เก่ง !!! เทคนิคเรียนเลขให้รอด ที่ใครๆ ก็ทำได้ เทคนิคเรียนเลขให้รอด ที่ใครๆ ก็ทำได้ ในขณะที่แต่ละปีมีข่าวเด็กเทพชนะคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับโลก หรือสอบ O-NET เต็มร้อยกันเป็นสิบๆ คน แต่หันกลับมาที่มุมกว้างของประเทศไทย จะเจอน้องๆ ตาดำๆ ทั่วประเทศกำลังเบื่อหน่ายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาที่ได้ขึ้นชื่อว่าปวดตับโดยแท้ ทั้งข้อสอบยาก การบ้านเยอะ เรียนก็ไม่รู้เรื่อง แต่ถึงยังไงก็หนีไปไม่ได้ค่ะ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหลักที่ต้องเรียนกันตั้งแต่ประถมยันมัธยม และอาจจะตามไปหลอกหลอนในบางคณะด้วย

มารูจักกับ พุทธศาสนานิกายเซ็น Zen Buddhism เพื่อใช้ในการเรียนรู้

มารูจักกับ พุทธศาสนานิกายเซ็น Zen Buddhism เพื่อใช้ในการเรียนรู้

มารูจักกับ พุทธศาสนานิกายเซ็น Zen Buddhism เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ความเป็นมา พุทธศาสนานิกายเซ็นเป็นพุทธศาสนานิกายหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในดินแดนจีนช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 และ 8 โดยการผสมผสานแนวคิดของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากอินเดียและปรัชญาเต๋าในจีน คำว่า “เซ็น” (Zen) นี้มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสฤตว่า “ธยานะ” (dhyana) และภาษาบาลีว่า “ฌาณ” (jhana) ที่แปลว่า “สมาธิ” เมื่อพุทธศาสนาเผยแพร่สู่ดินแดนจีน ชาวจีนออกเสียงคำนี้ว่า “ฉาน” (Ch’an) ต่อมาจึงพัฒนาเป็นพุทธศาสนานิกายฉาน และดินแดนญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลของแนวคิดนิกายฉานนี้เข้ามา แต่ที่เรียกเป็นพุทธศาสนานิกายเซ็นก็เพราะชาวญี่ปุ่นออกเสียงคำว่า “ฉาน” เป็น “เซ็น” ต่อมาพุทธศาสนานิกายนี้ได้พัฒนาออกไปเป็นหลายสำนัก แต่มีแนวคิดหลักร่วมกัน คือเป็นพุทธศาสนาที่เน้นการปฏิบัติสมาธิ