การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

การใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ ในการตรวจสอบความสมเหตุสมผล

  เราจะวาดแผนภาพตามสมมติฐานที่เป็นไปได้ แล้วพิจารณาว่าแผนภาพแต่ละกรณีแสดงผลสรุปตามที่สรุปไว้หรือไม่ ถ้าทุกกรณีแสดงผลตามที่กหนด แสดงว่าสมเหตุสมผล ถ้ามีแผนภาพที่ไม่แสดงผลตามที่สรุปไว้ การสรุปนั้นไม่สมเหตุสมผล โดยจะใช้การอ้างเหตุผลโดยตรรกบทของตรรกศาสตร์เข้ามาตรวจสอบ ข้อความที่ใช้อ้างเหตุผลมีอยู่ 4 แบบหลักๆ คือ (1-4) และอีก 2 แบบเพิ่มเติม คือ (5-6) ดังนี้

การประยุกต์ใช้เรื่องตรีโกณมิติไปใช้ในงานสาขาต่าง ๆ

ปัจจุบัน มีการนำตรีโกณมิติไปใช้ในงานสาขาต่าง ๆ เช่น เป็นเทคนิคในการสร้างรูปสามเหลี่ยม ซึ่งใช้ในวิชาดาราศาสตร์เพื่อวัดระยะทางของดาวที่อยู่ใกล้ ในภูมิศาสตร์ใช้วัดระยะทางระหว่างหลักเขตที่ดิน และใช้ในดาวเทียมนำทาง งานที่มีการใช้(และการนำทางใน

ตรีโกณมิติ (trigonon มุม 3 มุม และ metro การวัด)

ตรีโกณมิติ (trigonon มุม 3 มุม และ metro การวัด) เลขออนไลน์

ตรีโกณมิติ (trigonon มุม 3 มุม และ metro การวัด) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ   (อังกฤษ: Trigonometric function) คือ ฟังก์ชันของมุม ซึ่งมีความสำคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยมและปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นคาบ ฟังก์ชันอาจนิยามด้วยอัตราส่วนของด้าน 2 ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก หรืออัตราส่วนของพิกัดของจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วย หรือนิยามในรูปทั่วไปเช่น อนุกรมอนันต์ หรือสมการเชิงอนุพันธ์ รูปสามเหลี่ยมที่นำมาใช้จะอยู่ในระนาบแบบยุคลิด ดังนั้น ผลรวมของมุมทุกมุมจึงเท่ากับ 180° เสมอ

ชีววิทยาของเซลล์ (cell biology)

ชีววิทยาของเซลล์ (cell biology)-ประเภทของเซลล์

ชีววิทยาของเซลล์ (cell biology) ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory)         Schleiden และ Schwan ได้ร่วมกันตั้งทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) มีสาระสำคัญ คือ “สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ประกอบด้วย เซลล์ และผลิตภัณฑ์ของเซลล์”

ความสัมพันธ์ของผลรวม

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คู่อันดับ คู่อันดับประกอบด้วยสมาชิกสองตัว เขียนแทนคู่อันดับในรูป (a,b) โดยที่ a เป็นสมาชิกตัว

การเปลี่ยนฐานของลอกาลิทึม

สมบัติของลอการิทึม วันนี้นั่งสอนเด็กๆแก้สมการลอการิทึม ปัญหาที่พบคือแก้สมการลอการิทึมไม่ได้สาเหตุที่แก้ไม่ได้คือดูโจทย์แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ซึ่งการที่เราจะแก้สมการลอการิทึมได้เราต้องรู้จักคุณสมบัติของลอการิทึมและนำคุณสมบัตินี้ไปใช้ในการแก้สมการซึ่งวันนี้ผมจะสรุปสมบัติทั้งหมดที่จำเป็นต้องนำไปใช้และจะแสดงตัวอย่างการแก้สมการให้ได้ดู

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

ความหมายของลิมิตของฟังก์ชัน

ความหมายของลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันบนปริภูมิอิงระยะทาง กำหนดให้ f : (M,dM) -> (N,dN) เป็นการส่งค่าระหว่าง (เป็นฟังก์ชันที่นิยามบน) ปริภูมิอิงระยะทาง สองปริภูมิ, และกำหนดให้ p ∈M และ L ∈N, เราจะกล่าวว่า “ลิมิตของ f ที่ p คือ L”