อาหารบำรุงสมอง (สำหรับวัยเรียนรู้)

อาหารบำรุงสมอง (สำหรับวัยเรียนรู้)

อาหารบำรุงสมอง (สำหรับวัยเรียนรู้) สมองคืออวัยวะที่ทำงานหนักตลอดเวลา เป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดและไขมันไปเลี้ยงสูง สมองก็ต้องการอาหารทั้ง 5 หมู่ เพื่อบำรุงให้สมองแข็งแรง หากต้องการให้สมองสดใส ห่างไกลโรคสมองเสื่อม สารอาหารหลายชนิดเปรียบเสมือนยาบำรุงสมองอย่างดี

สรุปวิธีการใช้ Past Simple Tenses ภาษาอังกฤษ

สรุปวิธีการใช้ Past Simple Tenses ภาษาอังกฤษ

สรุปวิธีการใช้ Past Simple Tenses ภาษาอังกฤษ จะใช้ simple past tense เมื่อบอกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องใช้คำที่บอกเวลาแน่นอนในอดีตด้วยเสมอ

Frequency adverbs (คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่)

Frequency adverbs (คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่)-ภาษาอังกฤษ

Frequency adverbs (คำกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่)-ภาษาอังกฤษ Adverb of Indefinite Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ไม่ชัดเจน) จะบอกความถี่คร่าว ๆ ว่าเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน ซึ่งแต่ละคำจะมี

จำนวนจริง (Real number)

ระบบจำนวนจริง (Real number) ระบบจำนวนจริง (Real Number) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย จำนวนจริง (Real Number) ระบบจำนวนเลขเท่าที่มนุษย์คิดค้นพบในขณะนี้ประกอบด้วยเลขจำนวน 2 ระบบ คือ 1. ระบบจำนวนจริง (Real Number System) 2. ระบบจำนวนเชิงซ้อนประเภทจินตภาพ (Imaginary Number System)

การหาค่าความจริงของประพจน์

การหาค่าความจริงของประพจน์

การหาค่าความจริงของประพจน์ ตารางค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วมีไว้เพื่อช่วยในการหาค่าว่าประพจน์ใดเป็นจริงหรือเป็นเท็จ เมื่อทราบค่าความจริงของประพจน์ย่อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

มารู้เรื่องโดรนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของโดรนมีอะไรบ้าง แบบที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อวานว่าวันนี้เราจะมาดูส่วนประกอบของโดรนกันว่ามันมีอะไรบ้าง โดรนหลายๆประเภท ไม่ว่าจะเป็นโดรนพ่นยา 16 ลิตรราคาถูก โดรนพ่นยาทำเอง หรือโดรนถ่ายภาพ องค์ประกอบหลักๆนั้นค่อนข้างคล้ายกัน ดังนั้นถ้าเรารู้องค์ประกอบของ โดรนพ่นยา เราก็จะสามารถประกอบอาชีพขับโดรนพ่นยา รับจ้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอน ซึ่งส่วนประกอบหลักของโดรนมีดังนี้

คณิตศาสตร์ ม. 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

คณิตศาสตร์ ม. 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

   คณิตศาสตร์ ม. 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร – ภาคตัดกรวย – ปริมาตรทรงกรวย (animation) ภาคตัดกรวย ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง เส้นโค้งที่ได้จากการตัดพื้นผิวกรวยกลม ด้วยระนาบแบน ภาคตัดกรวยนี้ถูกตั้งเป็นหัวข้อศึกษาตั้งแต่สมัย 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชโดย อพอลโลเนียส แห่ง เพอร์กา ผู้ซึ่งศึกษาภาคตัดกรวยและค้นพบสมบัติหลายประการของ

จำนวนจริง(Real Number)-คณิตศาสตร์

จำนวนจริง(Real Number)-คณิตศาสตร์

จำนวนจริง(Real Number) 1. จำนวนอตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น √2 , √3, √5, -√2, – √3, -√5 หรือ ¶ ซึ่งมีค่า 3.14159265… 2. จำนวนตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น

ตรรกศาสตร์ (Logic)

ตรรกศาสตร์ (Logic) ม.ปลาย

ตรรกศาสตร์ (Logic) ตรรกวิทยา (Logic) มาจากรากศัพท์ ในภาษากรีกว่า “Logos” และความหมายของคำว่า logos ตามรากศัพท์เดิมในภาษากรีก หมายถึง คำพูด การพูด เหตุผล สมมุติฐาน สุนทรพจน์ คำกรีกที่มีรากศัพท์มาจาก logos เช่น logistikon มีความหมายถึง การอธิบาย การให้รายละเอียด นอกจากนี้ยังมีความหมาย หมายถึง คำสัญญา แต่อย่างไรก็ตามความหมาย ที่ซ่อนอยู่ของคำว่า Logic คือ การคิด นั่นเอง ตรรกวิทยามิใช่เรื่องราวของปรัชญาโดยตรง แต่มีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการคิดทางปรัชญา เพื่อค้นหาเหตุผลและความถูกผิดในการโต้แย้งที่ต่างกัน