คณิต A-Level กับคอร์สล่าสุด!!!!!!

บทสรุป คณิต A-Level กับคอร์สล่าสุด

คณิต A-Level กับคอร์สล่าสุด!!!!!! คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรใหม่ สสวท (2560) และต้องการเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ A-Level 66

อยากเรียนหมอเริ่มต้นยังไง?

อยากเรียนหมอเริ่มต้นยังไง? อยากเรียนต่อหมอ ควรเรียนสายไหน           สำหรับน้อง ๆ ที่ยังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และอยากเรียนต่อหมอ ควรเลือกเรียนต่อแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะจะเน้นการเรียนวิชาสามัญ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ (1) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ถ้าเลือกเรียนสายอื่นไปแล้ว ก็ไม่ต้องกังวลไป แค่อาจจะต้องใช้เวลาอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ หรือเรียนพิเศษเสริมในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงควรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวิชาความถนัดแพทย์ไว้ด้วย โดยสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการพิจารณามี ดังนี้

ในการสอบ A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง

ในการสอบ A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง ที่ต้องรู้

ในการสอบ A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level เดิมคือวิชาสามัญนั้นเอง ข้อสอบกลาง คะแนนนำไปยื่นระบบ TCAS รอบต่าง ๆ ข้อ

ความคล้าย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

ความคล้าย คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3

ความคล้าย 1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน 2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 1.รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน ความคล้าย

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  (Quadratic function)

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  (Quadratic function) คณิตศาสตร์ ม.3

กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 5.1 แนะนำฟังก์ชัน 5.2 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันกำลังสอง   (Quadratic function)

‎คณิตศาสตร์ ม.1‎ ‎ ระบบจำนวนเต็ม

‎คณิตศาสตร์ ม.1‎ ‎ ระบบจำนวนเต็ม ระบบจานวนเต็ม จํานวนเต็ม   แบงได้ 3 ประเภท   1. จํานวนเต็มบวก คือ จำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์ (ฝั่งขวาของเส้นจำนวน)

เลขยกกำลัง คืออะไร ?

เลขยกกำลัง คืออะไร ?

เลขยกกำลัง คืออะไร ? เลขยกกำลัง คือ การเขียนตัวเลขที่มีการคูณซ้ำหลาย ๆครั้งในรูปแบบย่อให้มีความยาวที่สั้นลงทำให้สามารถอ่านได้เข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียนจำนวนมากและทำให้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นในบางรูปแบบโดยการเขียน เลขยกกำลัง จะมีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ ฐานของเลขยกกำลัง เลขชี้กำลัง เลขยกกำลัง