สัดส่วน ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน TCAS และปฏิทิน TCAS66

สัดส่วน ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน TCAS และปฏิทิน TCAS66

สัดส่วน ค่าน้ำหนักคะแนนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้ใน TCAS องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ TCAS

สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาไหนบ้าง ?

สาขาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาไหนบ้าง ? “วิศวกรรมศาสตร์” คณะยอดฮิตสำหรับเด็กสายวิทย์ ที่เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย พื้นฐานสำคัญของคุณสมบัติผู้เรียนคือ ต้องถนัดวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างดีและต้องรอบคอบ การเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ต้องยื่นคะแนนสอบตามคุณสมบัติคณะที่เลือก  วิศวกรรมที่เปิดสอนในประเทศไทย เรารวมสาขา “วิศวกรรม” ที่เปิดสอนในประเทศไทย  น้องๆหลายคนที่อยากจะเลือกเรียน วิศวกรรม อาจจะกำลังหาข้อมูลกันอยู่ เพราะวิศวกรรม มีสาขาให้เลือกเยอะแยะไปหมด สาขาวิศวะที่มีเปิดสอนในประเทศไทยมาให้ดูกันเรียบร้อยแล้ว อยากจะรู้ว่ามีสาขาอะไรบ้างและในสาขานั้นเรียนเกี่ยวกับอะไร ลองมาดูกันเลยครับ

เรียนวิศวะไฟฟ้าที่ไหนดี จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?

เรียนวิศวะไฟฟ้า ที่ไหนดี จบมาทำงานอะไรได้บ้าง? ปัจจุบันชื่อเสียงของมหาลัยผมว่าไม่สำคัญแล้ว จบที่ไหนก็มีงานทำ มีโอกาสประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับความคิดของคนมากกว่า มันขึ้นอยู่กับความสามารถของคน สังคมทุกวันนี้แข่งขันกันสูงอยู่แล้วฝากไปถึงคนที่คิดจะเรียนวิศวะ อยากเข้าสถาบันมีชื่อเสียง ชอบจริงๆรึป่าววิศวะ เข้ามาจะเรียนได้จริงๆรึป่าว จะตั้งใจเรียนรึป่าว เรียนวิศวะเรียนที่ไหนก็ได้ถ้าใจมันรัก ถามใจตัวเองดูน่ะน้องๆ

สมบัติของเลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง

สมบัติของเลขยกกำลัง                 ถ้า a , b เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ m , n เป็นจำนวนเต็มบวก นิยาม  ถ้า a เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก  “ a ยกกำลัง n “ หรือ  “ a กำลัง n “

รวมคณะในฝันที่เราควรเน้นวิชาอะไรบ้าง

รวมคณะในฝันที่เราควรเน้นวิชาอะไรบ้าง

รวมคณะในฝันที่เราควรเน้นวิชาอะไรบ้าง ก่อนเข้าเรียนต่อ สำาหรับน้อง ที่กำลังจะเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

สรุปการใช้ วิชาสามัญ ของแต่ละคณะ

สรุปการใช้วิชาสามัญของแต่ละคณะ ที่ใช้ใน TCAS  

สรุปการใช้ วิชาสามัญ ของแต่ละคณะ แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย กำหนดเกณฑ์การใช้ วิชาสามัญ ไม่เหมือนกัน แต่สามารถแบ่งการใช้คะแนนตามกลุ่มคณะได้ดังนี้ เพื่อการเตรียมตัว น้อง ๆ ควรรู้ก่อนว่าคณะที่เราจะเข้า ใช้คะแนนอะไรบ้าง

วิชาคณิตศาสตร์ สัจนิรันดร์-ตรรกศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ สรุปสูตรเรื่อง สัจนิรันดร์-ตรรกศาสตร์ ประพจน์ (p∨q)∧p(p∨q)∧p เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่ จากประพจน์ที่กำหนดให้ จะมีประพจน์ย่อยทั้งหมดสองประพจน์ ดังนั้นสร้างตารางที่มีประพจน์สองประพจน์นี้ขึ้นมา