สมองทำงานอย่างไร

สมองทำงานอย่างไร มาดูกันครับ

ส่วนประกอบของสมอง สมองในผู้ใหญ่จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 3 ปอนด์ โดยร้อยละ 60 ของสมองคือไขมัน ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 40 เป็นส่วนประกอบของ น้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเกลือ สมองไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อ ประกอบด้วยเส้นเลือดและเส้นประสาท รวมถึงเซลล์สมอง (Neurons) และ Glial cell

สรุปเวกเตอร์ คณิตศาสตร์ ม.5

สรุปเวกเตอร์ คณิตศาสตร์ ม.5

เวกเตอร์ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย กำหนดเส้นตรง XX’ , YY’ และ ZZ’ เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด O และตั้งฉากซึ่งกันและกันโดยกำหนด ทิศทางของเส้นตรงทั้งสามเป็นระบบมือขวา ดังรูป ถ้าเส้นตรงทั้งสามเป็นเส้นจำนวน (real line) จะเรียกเส้นตรง XX’ , YY’ และ ZZ’ ว่า แกนพิกัด X แกนพิกัด Y และ แกนพิกัด Z หรือเรียนสั้นๆ ว่า แกน X (x-axis) แกน Y (y-axis) และ แกน Z (z-axis) และเรียนจุด O ว่า จุดกำเนิด (origin) ดังรูป เรียกส่วนของเส้นตรง OX OY และ OZ ว่า แกน…

สาเหตุของภาวะโลกร้อน (Global warming)

สาเหตุของภาวะโลกร้อน (Global warming)

สาเหตุของภาวะโลกร้อน (Global warming)  “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) หลายคนยังฟังเพียงผ่านๆ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว …แต่ยิ่งนานวันผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจากสภาวะโลกร้อนก็ยิ่งพ่นพิษรุนแรงและลุกลามเพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัดคือภัยจากธรรมชาตินานัปการ และโรคภัยไข้เจ็บที่ลุกลาม เป็นต้น

รู้ไหม? อะไรทำให้ iPhone สร้างยอดขายทะลุ 2,000 ล้านเครื่องทั่วโลก

รู้ไหม? อะไรทำให้ iPhone สร้างยอดขายทะลุ 2,000 ล้านเครื่องทั่วโลก

รู้ไหม? อะไรทำให้ iPhone สร้างยอดขายทะลุ 2,000 ล้านเครื่องทั่วโลก ย้อนรอยเส้นทางการเติบโตของ “ไอโฟน” ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนและชีวิตผู้คนทั่วโลก 29 มิ.ย. 2007 คือวันแรกที่ “ไอโฟน (iPhone)” เครื่องแรกออกวางจำหน่ายในโลก ขณะนั้นชนชาวโลกต่างมองไปยังแอปเปิลด้วยสายตาหลากหลาย ทั้งสายตาที่มองมาด้วยความสนใจ สายตาที่คาดหวัง สายตาที่กังขา และสายตาที่ไม่เชื่อถือ

จำนวนจริง (Real number)

จำนวนจริง (Real number)

จำนวนจริง (Real number) จำนวนจริง(Real Number) 1. จำนวนอตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่ไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็ม หรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น √2 , √3, √5, -√2, – √3, -√5 หรือ ¶ ซึ่งมีค่า 3.14159265… 2. จำนวนตรรกยะ หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มหรือทศนิยมซ้ำได้ ตัวอย่างเช่น     เขียนแทนด้วย 0.5000…     เขียนแทนด้วย 0.2000…             • ระบบจำนวนตรรกยะ จำนวนตรรกยะยังสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. จำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม หมายถึง จำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำได้ แต่ไม่เป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น 2. จำนวนเต็ม…