มารูจักกับ พุทธศาสนานิกายเซ็น Zen Buddhism เพื่อใช้ในการเรียนรู้

มารูจักกับ พุทธศาสนานิกายเซ็น Zen Buddhism เพื่อใช้ในการเรียนรู้

มารูจักกับ พุทธศาสนานิกายเซ็น Zen Buddhism เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ความเป็นมา พุทธศาสนานิกายเซ็นเป็นพุทธศาสนานิกายหนึ่งที่พัฒนาขึ้นในดินแดนจีนช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 และ 8 โดยการผสมผสานแนวคิดของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากอินเดียและปรัชญาเต๋าในจีน คำว่า “เซ็น” (Zen) นี้มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสฤตว่า “ธยานะ” (dhyana) และภาษาบาลีว่า “ฌาณ” (jhana) ที่แปลว่า “สมาธิ” เมื่อพุทธศาสนาเผยแพร่สู่ดินแดนจีน ชาวจีนออกเสียงคำนี้ว่า “ฉาน” (Ch’an) ต่อมาจึงพัฒนาเป็นพุทธศาสนานิกายฉาน และดินแดนญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลของแนวคิดนิกายฉานนี้เข้ามา แต่ที่เรียกเป็นพุทธศาสนานิกายเซ็นก็เพราะชาวญี่ปุ่นออกเสียงคำว่า “ฉาน” เป็น “เซ็น” ต่อมาพุทธศาสนานิกายนี้ได้พัฒนาออกไปเป็นหลายสำนัก แต่มีแนวคิดหลักร่วมกัน คือเป็นพุทธศาสนาที่เน้นการปฏิบัติสมาธิ

ลำดับและอนุกรม เรื่องลำดับ (Sequence)

ลำดับและอนุกรม เรื่องลำดับ (Sequence)

ลำดับและอนุกรม เรื่องลำดับ (Sequence) บทนิยาม   ลำดับ คือ ฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก ที่เรียงจาก น้อยไปมาก โดยเริ่มตั้งแต่ 1            ลำดับจำกัด  เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมน เป็น เซตของจำนวน เต็มบวก n ตั วแ ร ก คือ มีโดเมน เป็น {1,2,3,4…n}ดังนั้นลำดับจำกัด คือ    f(1), f(2), f(3),……, f(n)  ลำดับอนันต์ เป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก คือ มีโดเมนเป็น{1,2,3,4…}ดังนั้น ลำดับอนันต์ คือ f(1), f(2), f(3),……., f(n),….. ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้ คือ – 2 , 4 , 8 , 1 6 ดังนั้น สี่พจน์แรกของลำดับนี้ คือ 3,5,3,5

สรุปเนื้อหา ความน่าจะเป็น

สรุปเนื้อหาความน่าจะเป็นคืออะไร พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

สรุปเนื้อหา ความน่าจะเป็น คืออะไร พร้อมตัวอย่างข้อสอบ สรุปเนื้อหาที่สำคัญ – ทบทวนความรู้พื้นฐาน – การเรียงสับเปลี่ยน – เรียงของเป็นวงกลม – การจัดหมู่ – การจัดหมู่ของซ้ำ – การเรียงสับเปลี่ยนของซ้ำ – ทฤษฎีบททวินาม – สตาร์ แอนด์ บาร์ – ทบทวนความน่าจะเป็น – สมบัติของความน่าจะเป็น

เคล็ดลับคือ ทำข้อสอบเก่าให้มากเข้าไว้ TCAS67 สำหรับเด็ก ม. 6 ได้แน่นอน

ข้อสอบ TCAS67 ถือเป็นข้อสอบที่ยากครับ ถ้าใครคิดว่าอ่านหนังสือแล้วจะไปสอบได้ล่ะก็ ต้องคิดใหม่แล้วครับ แบบนั้นกินไม่ลงครับ คนที่จะทำข้อสอบ TCAS67 ได้คะแนนสูง(กว่าคนอื่น) คือคนที่มีชั่วโมงบินในการทำข้อสอบมากกว่าคนอื่นนั่นเองครับ สมมุติว่ามีเวลา 4 เดือนในการเตรียมตัวสอบTCAS67 พี่อยากให้น้องแบ่งเวลา 1 เดือนแรกในการทบทวนเนื้อหาให้หมด และให้ความสำคัญกับ 3 เดือนที่เหลือในการเน้นทำข้อสอบ PAT ปีเก่าๆให้หมด ทำหลายๆรอบจนกว่าจะเห็นข้อสอบปุ๊บบอกได้ปั๊บเลยว่าข้อนี้ใช้เนื้อหาอะไรบ้าง ต้องคิดอย่างไร สับขาหลอกตรงไหน ฯลฯ เมื่อถึงขั้นนี้แล้ว น้องสามารถทำคะแนน TCAS67 ได้สูงแน่นอน

โซเชียลมิเดียที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก 2023

โซเชียลมิเดียที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก 2023 ส่วนแพลตฟอร์มชื่อดังอย่าง Facebook ได้รับความนิยมในกลุ่มคนอายุน้อยมากที่สุดด้วยเช่นกัน กลุ่ม Gen Z (เกิดปี 1997-2009) มากถึง 94% และกลุ่ม Millennials หรือ Gen Y (เกิดปี 1981-1996) มากถึง 95% เลยทีเดียว ส่วนแพลตฟอร์มสำหรับการพูดคุยอย่าง Line มีความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า ในกลุ่ม Gen X (เกิดปี 1965-1980) มากถึง 97% และกลุ่ม Baby Boomers (เกิด พ.ศ. 2489-2507) 96%

ระบบจำนวนจริง เรื่องอสมการ

ระบบจำนวนจริงเรื่องอสมการ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ระบบจำนวนจริง เรื่องอสมการ อสมการ     1.อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว     คุณเคยเรียนเรื่องการเขียนประโยคเกี่ยวกับจำนวนให้เป็นประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาแล้ว เช่น ประโยค สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับหก เขียนได้เป็น 3x = 6และประโยค สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสี่อยู่เจ็ด เขียนได้เป็น2x – 4 = 7 นอกจากนี้ยังเคยรู้จักสัญลักษณ์ต่อไปนี้

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4 หลักสูตรใหม่

คณิตศาสตร์ ม.4 จะมีทั้งคณิตศาสตร์ม.4 พื้นฐาน และคณิตศาสตร์ม.4 เพิ่มเติม ซึ่งตามหลักสูตรใหม่ล่าสุดของสสวท. ฉบับปรับปรุงปี 2560 ที่ใช้มาถึงปัจจุบันจะมี