การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์                        พิจารณาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองต่อไปนี้

การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง

  ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น-การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง

 การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง ถ้า  a , b  และ  c  แทนจำนวนเต็มใด ๆ แล้ว a(b + c)  =  ab + ac      หรือ        (b + c)a  =  ba + ca

ทฤษฎีบทเศษเหลือพหุนาม

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น-ทฤษฎีบทเศษเหลือพหุนาม ม.4

ทฤษฎีบทเศษเหลือพหุนาม การแยกตัวประกอบพหุนาม เกริ่นกันสักนิดว่า เรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันจะไปช่วยเรา ในการ แก้สมการและอสมการ ที่เราจะเรียนกันในบทต่อ ๆ ไป ของจำนวนจริง ม.4 เพราะหากเรา พหุนามดีกรีก้อนใหญ่ เราจะไม่สามารถทำอะไรมันต่อได้เลย ยกเว้นการแยกตัวประกอบและพยายาม จัดรูปหรือตัดทอน

สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง

สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง

   สมบัติของจำนวนจริง มีความสำคัญต่อการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ของจำนวนต่างๆในระบบจำนวนจริง การดำเนินการนี้หมายถึงการบวกและการคูณ ความรู้เกี่ยวกับสมบัติของจำนวนจริงมีความสำคัญเพราะเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไปทั้งทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ จำนวนจริงใดๆจะมีสมบัติการเท่ากัน สมบัติการบวก และสมบัติการคูณของจำนวนจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ สมบัติการเท่ากันของจำนวนจริง

แหล่งข้อมูลมหัต (Big Data)

แหล่งข้อมูลมหัต (Big Data)

แหล่งข้อมูลมหัต (Big Data) ยุคแห่งการใช้ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ทุกชนิดที่อยู่ในองค์กรของเราไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลบริษัท ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภค การเข้าออกของธุรกรรมการเงิน ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปจนถึง รูปภาพ URLs ลิงก์ต่าง ๆ ที่เก็บไว้ ฯลฯ ที่มีปริมาณมากจนกระทั่งซอฟต์แวร์ปกติทั่วไปไม่สามารถรองรับการเก็บข้อมูลหรือประมวลผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ข้อมูลขนาดใหญ่นี้มีความรวดเร็ว และซับซ้อนจนยากหรือที่จะประมวลผลโดยใช้วิธีการแบบเดิม การเข้า

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

เนื้อหาเรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น นิยาม ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ n≠0 แล้ว n หาร m ลงตัว ก็ต่อเมื่อ มีจำนวนต็ม c เพียงจำนวนเดียวเท่านั้น ซึ่ง m = nc

ประเภทของโฟลเดอร์ และ Folder กับ Directory ต่างกันอย่างไร ?

ประเภทของโฟลเดอร์ 1. Quick File Folder โฟลเดอร์ประเภทนี้จะถูกสแกนด้วยคีย์ Quick File ในแต่ละครั้งที่สร้างจะได้รับชื่อผู้ใช้และชื่อไฟล์แบบค่าเริ่มต้นมาให้