ปรับพื้นฐานเรื่องจำนวนเต็ม

ปรับพื้นฐานเรื่องจำนวนเต็ม

ปรับพื้นฐานเรื่องจำนวนเต็ม จำนวนเต็ม คือ จำนวนที่ไม่มีเศษส่วนและทศนิยมรวมอยู่ในจำนวนนั้น จำนวนเต็ม ประกอบด้วย จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มศูนย์ และ จำนวนเต็มลบ

ปรับพื้นฐาน จำนวนเต็ม , เศษส่วน และ ทศนิยม , ห.ร.ม. และ ค.ร.น. สมการ ร้อยละ

ปรับพื้นฐาน จำนวนเต็ม , เศษส่วน และ ทศนิยม , ห.ร.ม.และ ค.ร.น. , สมการ และ ร้อยละ

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง   2.1 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างกำลังสาม 2.2 การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสาม

รูปหลายเหลี่ยมคล้าย

รูปหลายเหลี่ยมคล้าย รูปหลายเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน ก็ต่อเมื่อ รูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้นมี ขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ ทุกคู่  และ อัตราส่วนของความยาวของด้านที่สมนัยกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความคล้าย

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความคล้าย ความคล้าย 4.1 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน 4.2 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 4.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

ประสาทวิทยาศาสตร์ (Foundation of Neuroscience)

ประสาทวิทยาศาสตร์ (Foundation of Neuroscience) ระบบประสาทของมนุษย์ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของระบบประสาทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ยี่สิบส่วนใหญ่เนื่องจากความก้าวหน้าในทางอณูชีววิทยา , แม่เหล็กและประสาทการคำนวณ สิ่งนี้ทำให้นักประสาทวิทยาสามารถศึกษาระบบประสาทได้ในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอย่างไรทำงานอย่างไรพัฒนาอย่างไรความผิดปกติอย่างไรและจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

มารู้จักโครงสร้างสมองมนุษย์กับจักรวาลมีอะไร?ที่เหมือนกัน

มารู้จักโครงสร้างสมองมนุษย์กับจักรวาลมีอะไร?ที่เหมือนกัน

ฟิสิกส์ดาราศาสตร์และประสาทศัลยแพทย์ชาวอิตาลี ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้าง รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกันอย่างน่าประหลาด ระหว่างสมองมนุษย์ที่เล็กกะจ้อยร่อยกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล มีกฎธรรมชาติบางอย่างคอยกำกับให้สรรพสิ่งเกิดระเบียบขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นตัวการทำให้สิ่งที่ดูผิวเผินแล้วแตกต่างกันอย่างมาก อย่างเช่นสมองมนุษย์กับห้วงจักรวาล กลับมีบางอย่างที่เหมือนกันในสาระสำคัญได้

พื้นที่ผิวและปริมาตร‎ -‎ ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

พื้นที่ผิวและปริมาตร‎ -‎ ปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก

        พีระมิด คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม ที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม

การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมต่างๆ

การหาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อม 1 ตัวเชื่อม

ตัวเชื่อมประพจน์และค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อม การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมต่างๆ    โดยปกติเมื่อกล่าวถึงข้อความหรือประโยคนั้นมักจะมีกริยามากว่าหนึ่งตัว แสดงว่าได้นำประโยคมาเชื่อมกัน มากกว่าหนึ่งประโยค ดังนั้นถ้านำประพจน์มาเชื่อมกัน ก็จะได้ประพจน์ใหม่ ซึ่งสามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ตัวเชื่อมประพจน์ที่มีอยู่ 5 ตัว และตัวเชื่อมที่ใช้กันมากในตรรกศาสตร์ คือ และ หรือ ถ้าแล้ว ก็ต่อเมื่อ ไม่ กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ใดๆ เราสามารถเชื่อมประพจน์ทั้งสองเข้าด้วยกันได้ โดยอาศัยตัวเชื่อมประพจน์ดังต่อไปนี้